Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2020-5-18 KL. 08:30

”Jätteviktigt att ta hjälp i tid”

Av Lotta Hofström

”Stoppa inte ned huvudet i sanden – utan ta hjälp i tid för att försöka hitta vägar framåt så att företaget kan ta sig igenom corona-krisen och leva vidare. Det är jätteviktigt att ta hjälp i tid”, säger verksamhetsledaren Kristin Ericsson på Nyföretagarcentrum Västra Östergötland.

”Jätteviktigt att ta hjälp i tid”
"Från nystartad till kris är avståndet tyvärr därför ofta ganska kort", säger Kristin Ericsson.


Nyföretagarcentrum arbetar med rådgivning till nyföretagare runt om i landet. Till nyföretagare räknas företagare som har mindre än tre år på nacken.

JUST NU handlar rådgivningen (som sedan i mitten av mars sker på distans genom telefon- eller videosamtal) dels om vilken hjälp nyföretagare kan få i coronakrisen och dels kring hur man kan vända och vrida på sin affärsidé.
– Det kan kanske gå att hitta nya kundgrupper och kanaler för att nå ut till dem och nya samarbeten. Kanske ska du satsa på kompetensutveckling för att vara starkare när det är över? Det kanske inte ger klirr i kassan nu men sedan, säger Kristin Ericsson.

Samtidigt som Nyföretagarcentrum stöttar dem som startat sina företag så pågår arbetet som vanligt med att hjälpa dem som funderar på att starta. Nya företagsidéer kläcks i krisen, och då handlar rådgivningen bland annat om - och när - en sådan satsning kan vara lönsam att dra igång. Kristin Ericsson ser att det fram till påsk var väldigt få personer som tog kontakt för rådgivning inför en företagsstart. Men eftet påsk har den gruppen återkommit vilket är väldigt roligt, menar hon. Oftast är hennes råd här att förbereda sig och göra sig redo och vänta in rätt läge, som oftast kan vara när krisen lagt sig lite.

KRISTIN ERICSSON upplever i stort att många nyföretagare ännu har svårt att ta till sig att coronakrisen kommer att påverka dem på något sätt.
– Det tar ett tag att greppa vad det här kan innebära. Alla verksamheter kommer sannolikt att beröras, beroende på hur lång tid det tar innan det här är över. Och när det är över, vad är normal nivå då? Förmodligen något annat än vad det var innan, säger hon.

Nyföretagarcentrums råd till sina nyföretagare är att se över affärsplanen, göra en SWOT-analys utifrån nu rådande läge, förbereda sig för det värsta även om du ännu inte är berörd, kolla upp och använd stödpaketen och var redo om ditt företags situation försämras.
– Just nu ser vi en kraftig ökning av konkurser. Många av dem som hittills gått i konkurs hade det sannolikt tufft redan innan corona. Men tyvärr kommer även tidigare ”problemfria” företag drabbas i och med coronakrisen. När det gäller våra kunder är dessa företag ju nystartade vilket innebär att de inte har hunnit bygga upp så mycket kapital i sina företag ännu. Från nystartad till kris är avståndet tyvärr därför ofta ganska kort, säger Kristin Ericsson.

KRISTIN ERICSSON spår att coronakrisen kommer att leda till att snabba på den digitala omställningen i samhället och att till exempel distanskonferenser och möten kommer att bli allt vanligare, och även nya helt digitala affärsidéer. Under vecka 17 fick Nyföretagarcentrums årliga nyföretagarveckan helt ställas om och bli digital. Livesända föreläsningar och annan matnyttig information, inte minst om hur en kan tänka i coronakrisen, finns att tillägna sig på nyforetagarhjalpen.se.

Sedan i påskas arbetar Nyföretagarcentrum med uppsökande rådgivning, där man jobbar med att på olika sätt ta kontakt med dem som startat företag via Nyföretagarcentrum Västra Östergötland under de senaste åren. En viktig grupp här är även de nysvenskar som gått Nyföretagarcentrums starta eget-kurs, förklarar Kristin Ericsson. Invandrare kan ha svårare att nås av information på grund av språkbarriärer och ha lägre kunskap om svenska lagar och regler eller hur det brukar gå till.
Men lagar, regler och hur man kan använda de statliga stöden är en djungel för alla, menar hon.
– Bara den förklarande texten om korttidsarbete tar upp hela min datorskärm och lite till, säger Kristin Ericsson.
Mer tips och hjälp kring de statliga stödpaketen och vart företagare i olika faser kan vända sig för att få hjälp finns på business.eastsweden.se, berättar hon.


Kristin Ericsson är verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Västra Östergötland. Foto: Arkiv


PÅ STARTSIDAN JUST NU