Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2020-4-5 KL. 14:09

Färre företag utan Nyföretagarcentrum västra Östergötland

Av Lotta Hofström

ÖSTERGÖTLAND. Nyföretagarcentrum västra Östergötland delar just nu ut symboliska checkar för att uppmärksamma politikerna på hur viktiga företagen som startats via organisationen är för samhället.

Färre företag utan Nyföretagarcentrum västra Östergötland
Kommunalrådet Britt-Marie Johansson (S) tar emot den symboliska checken till Boxholms kommun. Foto: Privat

Summan på checken avser det samhällsekonomiska värdet som återförts till kommunen från företagsstarterna via Nyföretagarcentrum västra Östergötland. Den symboliska checken delas ut till politiker i samband med kommunmöten. Hittills har Boxholm och Vadstena fått sin check.

– Det är för att synliggöra nyföretagandet och naturligtvis även värdet av vår verksamhet. Och visa på och få politiker att förstå att vårt arbete är viktigt och gör skillnad, och att stödet som ges av kommunen ger något tillbaka. Ifall inte företagen hade startats så hade det funnits färre företag ute i kommunerna och därmed lägre skatteintäkter, färre arbetstillfällen och så vidare. Färre företag innebär också lokalt färre kunder eller samarbetspartners, säger Kristin Eriksson som är verksamhetsledare i Nyföretagarcentrum västra Östergötland.

VÄRDET på checken är framräknat utifrån en undersökning som IUC Sverige (IUC) gjort på uppdrag av Nyföretagarcentrum Sverige där man gjort en samhällsekonomisk kalkyl för de företag som startat genom Nyföretagarcentrum mellan 2015 och 2017.
Undersökningen är nationell men genom att göra vissa antaganden – att branschstrukturen lokalt är densamma som i riket samt att varje företag endast har en anställd över de tre åren, blir det samhällsekonomiska värdet per företagsstart enligt IUC 230 000 kronor.
– Totalt i hela Sverige uppgår det samhällsekonomiska värdet av företagsstarterna via Nyföretagarcentrum till 13,9 miljarder kronor, efter avdrag för offentliga bidrag. 13,9 miljarder som återförs till stat, regioner och kommuner tack vare företagen som startats via Nyföretagarcentrum.

I västra Östergötland arbetar Kristin Eriksson i samarbete med två rådgivare samt en ideellt arbetande styrelse och ideella mentorer. Verksamhten finansieras i huvudsak av de fyra kommunerna och cirka 35 partners från lokala näringslivet. Viss finansiering kommer även från regionen. Förra året hade verksamheten nästan 600 besök. Mellan åren 2015 och 2017 var de rådgivande i drygt 300 företagsstarter i västra Östergötland.
– Och enligt IUC:s undersökning uppger två tredjedelar av de nystartade företagen att man inte skulle ha startat utan oss, säger Kristin Eriksson.

ÖVERLEVNADSGRADEN för företag som startats med hjälp av Nyföretagarcentrum är högre än för dem som startar utan stödet, förklarar hon. 84 procent finns kvar tre år efter start i jämförelse med 69 procent i gruppen som inte varit hos Nyföretagarcentrum.
– 87 procent av de nyföretag som varit med i ett mentorprogram inom Nyföretagarcentrum finns kvar tre år efter start.

Kristin Eriksson menar att Nyföretagarcentrums arbete är mycket viktigt och inte minst i mindre kommuner eftersom utbildningsnivån många gånger är lite lägre, vilket innebär att nyföretagaren ofta behöver mer stöd inför sin start. Andra utmaningar finns också i västra länsdelen. Här är nyföretagandet historiskt lågt då det funnits större industrier och gott om jobb.
– Behovet och viljan av att starta eget har därför varit lågt. Samtidigt händer mycket nu som påverkar möjligheten att starta eget, till exempel utvecklingen inom e-handeln som gör att man måste tänka nytt och börja titta efter andra affärsidéer. Kan man bedriva handel på annat sätt? Då behövs stöd och hjälp, säger Kristin Eriksson.

NÅGOT som hon vill trycka lite extra på är Nyföretagarcentrums viktiga roll för integrationen i samhället.
– Av vårt nationella samhällsekonomiska värde på 13,9 miljarder är 2,8 miljarder kronor att hänföra till företag startade av utlandsfödda enligt IUC:s undersökning. Nyföretagarcentrum västra Östergötland har, liksom många Nyföretagarcentrum i landet, arbetat intensivt med målgruppen utlandsfödda. Sedan hösten 2016 har åtta starta eget-kurser med målgruppen invandrare genomförts och vi har uppnått goda resultat i västra Östergötland, säger hon.
25 procent av företagsstarterna här gjordes förra året av personer med utländsk bakgrund.
– Att personer med utländsk bakgrund startar företag har dessutom dubbel effekt på integrationen då den gruppen ofta anställer andra med utländsk bakgrund, säger hon.


Vadstenas Arne Sjöberg (M) tar emot checken av NyföretagarCentrum Västra Östergötland. Foto: Privat


FAKTA
Nyföretagarcentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Samma år startades 6 500 företag. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

PÅ STARTSIDAN JUST NU