Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-3-24 KL. 10:19

”Mycket snack – lite verkstad” i Östergötland på klimatområdet

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Samtidens akuta kriser i form av pandemi och krig avlöser varandra, samtidigt ligger den ständigt pågående krisen, den globala uppvärmningen, och skvalpar där under. Fyra dagar efter krigsutbrottet i Ukraina kom FN:s klimatpanel, IPCC, med sin senaste rapport som fokuserar på klimatanpassning.

”Mycket snack – lite verkstad” i Östergötland på klimatområdet
Så här vill man inte ha det om det kommer skyfall. Genrebild. Foto: Arkiv.

– När det händer nya saker i världen är det lätt att sånt som pågår hela tiden blir lite bortglömt.

Orden kommer från Dawoud Danesh i förra veckans Östgötatidningen, apropå den pågående humanitära katastrofen i Afghanistan. Men faktum är att Mjölbybons ord också kan appliceras på hur klimatkrisen de senaste åren har medialt och politiskt överskuggats av både pandemi och krig.

Det är givetvis underförstått att pandemier och krig är helt förfärliga händelser som med hög prioritet måste hanteras. Men hur problematiska är de akuta och mer konkreta kriserna för de ständigt pågående klimatförändringarna? Vi frågar Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

– Det är problematiskt förstås. Hela tiden kommer saker som känns mer akuta att åtgärda. De upplevs som mer här och nu. Men många kriser har sin grund i samma problematik. Man kan se mönster. Och då finns det faktiskt en möjlighet, som jag ser det, att passa på att lösa flera saker samtidigt. Putins krigsmaskin finansieras av fossila bränslen. Skulle övriga världen göra sig av med beroendet av fossila bränslen så skulle Putins finansiering av kriget försvinna. Det är ett bra exempel där samma åtgärd löser flera problem.

Magnus Mateo Edström är inte ensam om de här tankarna. Den ukrainska klimatforskaren Dr Svitlana Krakovska gick rakt på sak och förklarade för BBC att Europas energiberoende har finansierat kriget.
– Jag började fundera på parallellerna mellan klimatförändringarna och det här kriget och det är uppenbart att rötterna till båda dessa hot mot mänskligheten finns i fossila bränslen, säger Svitlana Krakovska till The Guardian.

Och det blir allt mer akut att anpassa samhällen till de skenande klimatförändringarna, varnar alltså FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport som kom den 28 februari.
– Det är samma budskap som tidigare, men skarpare formulerat. Vilka konsekvenserna blir är tydligare nu. Den samlade forskningen inskärper en skarpare ton, skulle jag säga, säger Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Klimatförändringarnas konsekvenser är inte längre ett problem som anas vid horisonten utan något som världen måste hantera här och nu. I den nya rapporten lyfts behovet av att hantera den oundvikliga klimatpåverkan på nästan varje sida.
– Det är mycket snack och lite verkstad i Östergötland skulle jag säga. Man skaffar sig kunskap och utbildar sig på ett bra sätt. Man är på gång men det är för få konkreta åtgärder än så länge, säger Magnus Mateo Edström.

Den östgötska klimatanpassningssamordnaren menar att extremväder, som det vi såg i Sverige sommaren 2018 eller som det i Centraleuropa 2021, ger en större medvetenhet. Motivationen ökar då att vidta åtgärder.
– Händelser är det mest effektiva för att få fart på arbetet.

Är inte det väldigt problematiskt, att vi agerar först när problemen är här?

– Problematiskt absolut, men det ligger nog i människans natur att agera så. Vi verkar vara funtade så. Det finns många psykologiska aspekter att ta hänsyn till i arbetet med klimatanpassning, säger Magnus Mateo Edström.

Han menar att det är svårt att säga exakt hur Östergötland ligger till i klimatanpassningsarbetet i förhållande till andra län, det skulle behövas fler indikatorer än dem som finns nu för att avgöra det.
– Men på sina håll ligger vi nog ändå ganska bra till. Det finns definitivt goda exempel. Norrköping ligger till exempel i framkant. Vad gäller kommunerna i västra Östergötland så ser också behoven olika ut. Det är svårt att jämföra små kommuners arbete med exempelvis Norrköpings, säger Magnus Mateo Edström.

De sammanlagda vetenskapliga bevisen är enligt IPCC otvetydiga: ”Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa”, avslutas rapporten.

Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU