Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-4-1 KL. 21:40

Lågt grundvatten, lite nederbörd och krav på klimatanpassning – dags att spara vatten

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Nederbörden under mars månad har varit ytterst begränsad, nästintill obefintlig. Det får konsekvenser för grundvattennivåerna, och med de kommande klimatförändringarna kommer vattenanvändningen att bli en mer kritisk fråga också i Östergötland.

Lågt grundvatten, lite nederbörd och krav på klimatanpassning – dags att spara vatten
Uttorkade växter kommer med största sannolikhet att bli vanligare. Foto: Pixabay.

Förra veckan skrev Östgötatidningen om FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport och om hur våra kommuner i västra Östergötland inte har vidtagit konkreta åtgärder för att klimatanpassa sig, något som IPCC numera anser vara en absolut nödvändighet. Om den torra mars månad är ett resultat av klimatförändringar eller bara en tillfällig slump är såklart omöjligt att säga, men problem kan det bli när det knappt fallit något regn eller snö på hela månaden.

Grundvattnet är under det normala i Östergötlands stora magasin. Och kommer det inte mer nederbörd snart blir läget jobbigt även i de små magasinen.

De kommande klimatförändringarna med längre perioder av torka gör att grundvattennivåerna kommer att minska ytterligare i framtiden.

Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning. I ett pressmeddelande adresserar nu också Mjölby kommun det potentiella problemet, och kommunen tar i utskicket upp just IPCC:s rapport och de uppmaningar om klimatanpassning som uttrycks där.

”Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs”, står det bland annat i pressmeddelandet från Mjölby kommun.

Den 22 mars var det Världsvattendagen, som instiftats av FN 1992 för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för hållbart hanterande av färskvatten. Årets tema för Världsvattendagen var just grundvatten.

– I Sverige har vi sett rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolkningsökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Maritha Hörsing, va-avfallschef på service- och teknikförvaltningen, Mjölby kommun.

Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU