Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-9-13 KL. 09:03

Delade meningar om politiska partiers roll i Svenska kyrkan

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. På söndag är det kyrkoval. Svenska kyrkan har varit skild från staten i 21 år nu, ett trossamfund bland andra i ett religionsfritt Sverige. Men med sina 5,7 miljoner medlemmar är det många som vill säga sitt om hur kyrkan ska styras, vilka typer av aktörer bör egentligen ha makt? Vi problematiserar frågan med hjälp av några lokala aktörer.

Delade meningar om politiska partiers roll i Svenska kyrkan

Under våren och sommaren har Leif Larsson, Ordförande i nomineringsgruppen Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) i Folkungabygden, varit en flitig insändarskribent i Östgötatidningen. Med eftertryck har han uttryckt sin vilja att kyrkans medlemmar ska få slut på det han kallar "de sekulära partiernas hegemoni". Han tycker helt enkelt att politiska partier har för stor makt över Svenska kyrkan och undrar om de ens ska vara där alls.

– Det är två stycken linjer här. Den ena är politisk, den andra kyrklig. Kyrkan står för en trossgemenskap och en mångfald, men här blir det något annat, det är samhället som kommer in med sina behov att driva sina åsikter med kyrkan som plattform. Kyrkan behöver bli fri och få kunna agera utifrån vad kyrkan är, säger Leif Larsson.

Hans, och Posks, förklaring till varför "vanliga" politiska partier engagerar sig i ett religiöst samfund som Svenska kyrkan är enkel.

– Det beror på en sak. Makt. Makt att kunna påverka de mjuka värdena i samhället. Men det finns ingen annanstans i samhället där politiska partier går in på det här sättet. Man går väl inte in i Livräddningssällskapet? Eller Röda Korset? Eller andra föreningar inom idrott och kultur? Man går inte in där och ställer massor krav, säger Leif Larsson.

Den lokala ordföranden i Posk har nu på ett tydligt sätt, här och i debattartiklar, uttryckt sin ståndpunkt. Men hur ser egentligen de politiska partierna på Leif Larssons argumentation?

Mats Johannesson, miljöpartist från Motala, kandiderar för Miljöpartister i Svenska Kyrkan de Gröna. Han ställer upp på alla nivåer och är förstanamn på listan till Stiftfullmäktige, där han har suttit en period tidigare. Nu ställer han för första gången upp i Motala Pastorat.

– För det första så är vi en fristående nomineringsgrupp, vi har inget att göra med moderpartiet vad gäller ekonomiskt stöd eller organisation eller så. Men man kan väl säga att vi har tagit med oss den ideologin som Miljöpartiet står för, säger Mats Johannesson och fortsätter:

– När vi tar med oss den ideologin och ser på det kristna budskapet så tycker vi att det går ihop väldigt mycket. Vi strider för biologisk mångfald och global rättvisa och solidaritet med alla människor, djur och natur. Och att ta hand om guds skapelse är en del av den uppgiften. Att jobba med de frågorna i kyrkan är jätteviktigt.

Varför är just Svenska kyrkan viktig att driva de här frågorna i, av alla församlingar och föreningar?

– Det är en öppen folkkyrka. Jag vill ha en kyrka med höga portar och vida dörrar. Att jobba med frågor som rör könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och funktionsvariationer är viktigt. Alla måste känna sig välkomna till kyrkan.

Men att få makt inom Svenska kyrkan innebär också att få makt över de egendomar som kyrkan förfogar över, vilket är en viktig del av Mats Johannessons kandidatur.

– Stiftet äger mycket skog. Den skogen vill ju vi att ska brukas så att man bevarar den biologiska mångfalden. Därför förespråkar vi hyggesfritt skogsbruk.Tack vare den här stora mängden mark och skog som kyrkan äger så kan kyrkan också göra mycket för att bevara den biologiska mångfalden, säger Mats Johannesson.

Claes Sjökvist, socialdemokratiskt kommunalråd i Boxholm, intervjuades i förra veckan i Östgötatidningen. Då passade vi även på att prata om det stundande kyrkovalet. Han tycker det är viktigt att hans parti, och andra politiska partier, engagerar sig i kyrkan, även om partierna är sekulära och representanterna är icke-troende.

– Svenska kyrkan är för många människor en trygg plats. Svenska kyrkan går alltid in vid krissituationer och när människor behöver stöd. Då är det också viktigt att rätt personer sitter och bestämmer i kyrkan. I kyrkan handlar det mycket om mjuka värden, och då är det viktigt att vi partier som har en människosyn som är öppen för alla får vara med och bestämma, säger Claes Sjökvist.

Är du själv troende?

– Nej.

Men du är medlem i Svenska kyrkan?

– Ja, och jag är medlem för att Svenska kyrkan alltid har fyllt en funktion och gör det en idag. Även om det inte sitter många vid gudstjänsterna emellanåt så fyller kyrkan en viktig funktion vid kriser och när människor behöver stöd.

– När vi utser ledamöter till kyrkofullmäktige så frågar vi inte varandra om vi är troende eller inte. Jag vill också att kyrkofullmäktige ska vara lite av en miniatyrbild av hur samhället ser ut idag, inte att det ska vara bara massor troende som sitter i de beslutande organen. Annars kan man ju börja diskutera varför vi har ett kyrkofullmäktige.

Ja, och vad tänker du då?

– Den tanken har jag inte ens haft faktiskt. Men då kan man ju fråga sig, om man som traditionellt parti inte ska lägga sig i den biten, vilka är det då som ska lägga sig i det?

Leif Larsson i Posk har svaret klart på den frågan. Människor som bottnar i det kristna budskapet och som vill främja att Svenska kyrkan kan stå på egna ben utan att vara kopplad till de "politiska partiernas hegemoni".

– Svenska kyrkan ska vara för alla. Här ska även en muslim kunna gå in och be. Och en katolik ska kunna använda Svenska kyrkans plats för att ha gudstjänst. Till exempel. Men när vi bestämmer i kyrkan så uppfattar många att vi ska ha den här "folkkyrkan" även då. Men det är det jag är emot. Att det i kyrkans beslutande organ kan sitta ateister, muslimer och buddhister, säger Leif Larsson.

Mats Johannesson, Miljöpartister i Svenska Kyrkan de Gröna i Motala, håller inte med.

– Kyrkan är en del av samhället. Man kan inte göra en sån uppdelning och säga att politiska partier inte har något att göra i kyrkan. Sen, om man röstar på ett parti som oss, med en tydlig ideologi, så vet man också vad man får, säger Mats Johannesson.

Anton Rimstedt

Leif Larsson, ordförande i nomineringsgruppen Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) i Folkungabygden. Foto: Privat.Claes Sjökvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Boxholm. Foto: Anton Rimstedt.


PÅ STARTSIDAN JUST NU