Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-7-12 KL. 13:19

Allemansrätten innebär också allemansskyldighet

Av Mia Karlsvärd

SVERIGE I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas för allemansrätt. Det är en rättighet som också innebär ett stort ansvar och egentligen också borde heta Allemansskyldigheten. Den går att sammanfatta kort med: inte störa, inte förstöra.
Tälta, parkera husbilen eller husvagn

Allemansrätten innebär också allemansskyldighet
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas för allemansrätt. Foto: Mia Karlsvärd

Man får tälta ute i naturen någon natt. Men vill du stanna på platsen längre än så måste du få markägarens tillstånd. Lika så om du vill campa med flera tält på samma plats. En husvagn eller husbil uppfattas förmodligen som mer störande än ett tält. Fråga därför alltid markägaren om lov innan du ställer upp din husvagn eller husbil i närheten av bostadshus, även om det bara är för en natt. Vid rastplats kan du övernatta med din husvagn eller husbil i högst 24 timmar.

Elda eller grilla
Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld. Men du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter. På sommaren är det vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Elda inte direkt på berghällar de spricker då sönder, gäller även en engångsgrill som kan bli mycket varma.
Plocka blommor, bär och svamp
Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat. Googla och håll dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är. Det är också förbjudet att fälla träd och buskar utan tillstånd, bryta grenar och kvistar, ta bort bark eller på annat sätt skada träden.

Fiske

I Vättern är det är tillåtet att meta, pimpla, spinn-, haspel- eller flugfiska antingen från land eller båt. Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. För att fiska i andra sjöar, krävs fiskekort eller annat tillstånd. Det fria fisket inkluderar ej nätfiske, angelfiske, trolling eller dragrodd.

Du ska inte skräpa ner uti naturen
Det som du tar med dig ut i naturen ska också med dig hem. Skräpet uppskattas varken av de som besöker naturen, av den som äger marken och kan vara direkt farligt för djur.

Mer information om Allemansrätten finns på naturvardsverket.se

MIA KARLSVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU