Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-12-21 KL. 16:00

Historiskt avtal som regeringen nu måste leva upp till

Av Thomas Edgren

Nu finns äntligen ett nytt, globalt avtal för att stoppa förlusten av biologisk mångfald på plats. Naturskyddsföreningen är positiva till att det nu finns ett avtal som kan minska naturkrisen. Men nu måste regeringen också implementera avtalet nationellt, vilket ställer stora krav på miljöpolitiken och dess finansiering.

Historiskt avtal som regeringen nu måste leva upp till
”Fantastiskt att det nu finns ett historiskt avtal som har potential att tackla naturkrisen på det sätt som forskningen vill, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen

I två veckors tid har världens ledare samlats i Montreal, Kanada, för att diskutera hur förlusten av biologisk mångfald ska stoppas. Nu har det bland annat slagits fast att 30 procent skydd av hav, vatten och land ska implementeras till 2030. Urfolk och lokalsamhällens rättigheter stärks också.

- Det är fantastiskt att det nu finns ett historiskt avtal på plats som har potential att tackla naturkrisen på det sätt som forskningen säger krävs, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.
-
- Att 30 procent skydd av hav, vatten och land ska implementeras till 2030 är särskilt viktigt, men även att 30 procent av alla förstörda land- och havsekosystem ska återställas under samma period. Det räcker inte med att enbart skydda värdefull natur, förstörd natur måste också återställas om alla våra vackra arter ska överleva och ekosystemen fungera.
-
Utöver att utöka skyddet av hav, vatten och land till 30 procent, har det diskuterats hur ohållbar konsumtions- och produktionspåverkan ska minska.

Karin Lexen menar dock att det är alltjämt svaga skrivningar som rör den omställning krävs som för att vända utvecklingen. Det hade behövts tydligare överenskommelser i de delarna av avtalet, till exempel när det kommer till att minska matsvinnet, stoppa överfisket och hantera gruvdrift på ett hållbart sätt.

Sverige ska nu implementera avtalet på nationell nivå. Sverige har hittills inte lyckats leva upp till några av de tidigare FN-målen för biologisk mångfald till fullo. Nu är målen högre satta – vilket ställer ännu större krav på den nuvarande regeringen.
- Våra politiker har nu en ny chans att vända den negativa utvecklingen. Men flera av de miljöpolitiska beslut som regeringen har fattat under hösten är direkt skadliga för den biologiska mångfalden. Till exempel ska miljöbudgeten mer än halveras under mandatperioden, regeringen vill pausa miljöanpassningar av vattenkraften och medlen för värdefull natur har redan minskat mycket kraftigt sedan valet, påpekar Karin Lexén.
-
Nu måste enligt henne regeringen ta ansvar för att genomföra det här nya avtalet, och då krävs också en mer ansvarsfull finansiering som gör att åtgärderna får bäring.PÅ STARTSIDAN JUST NU