Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-1-13 KL. 09:19

Kommunernas utmaning: Anpassa sig efter mindre befolkning

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Att minska den politiska organisationen eller att ha nämnder över kommungränserna. Det är aktuella östgötska exempel på en anpassningspolitik som är nödvändig för kommuner som krymper eller inte lyckas med målet att öka invånarantalet. Det menar kommunforskaren Josefina Syssner.

Kommunernas utmaning: Anpassa sig efter mindre befolkning
En metod för att anpassa kommunorganisationen till vikande befolkningstal kan vara att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Foto: Anton Rimstedt.

Östgötatidningen har under hösten rapporterat om olika utmaningar som mindre kommuner som Vadstena, Boxholm och Ödeshög står inför och några av åtgärderna för att kapa kostnader och anpassa sig efter nya statliga riktlinjer. I oktober skrev vi om den gemensamma miljönämnden för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner och om partiet Konsensus oro för Vadstena kommuns framtid.
Innan jul kunde man läsa om Vadstena kommuns planer på att minska den politiska organisationen och en insändare från en undrande Vadstenabo ställde frågan vad som ska hända med en befolkningsfattig kommun i framtiden.

Josefina Syssner är biträdande professor i kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Hon har bland annat fokuserat sin forskning på politik och planering i kommuner som krymper. I sin forskning argumenterar Josefina Syssner för att kommuner som krymper bör utveckla en lokal anpassningspolitik.

– Min utgångspunkt i forskningen är att befolkningsvariation är något som man måste räkna med och som alltid kommer att finnas. Det kommer alltid finnas kommuner som växer och kommuner som krymper, säger Josefina Syssner.

Enligt Liu-forskaren saknas det ibland en plan B, om plan A är att få kommunen att växa.
– I de kommuner som krymper behöver man bli lite bättre på att ställa om och anpassa sig efter de utmaningar som kommer med vikande befolkningsunderlag, säger hon och fortsätter:

– Anpassningen kan handla om att se över de pengar man har, ifall till exempel förvaltning, skola eller äldreomsorg är feldimensionerad sett till befolkningsutvecklingen. I en kommun med en krympande befolkning kan ofta förvaltning och skola behöva minskas medan äldreomsorgen kan behöva utökas. För i en krympande kommun ökar ofta andelen äldre i befolkningen och då kan det vara relevant att dra ner på något annat för att utöka resurserna till äldreomsorgen.

Josefina Syssner menar att det handlar om att ta ett helhetsgrepp om hela kommunens verksamhet och att många kommuner tycker det är väldigt svårt.

I Vadstena har man, som sagt, under hösten fattat beslut om att se över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod, vilket skulle kunna resultera i färre ledamöter i kommunfullmäktige.

– Det är också något att se över. Om man är väldigt många i fullmäktige i förhållande till befolkningen så kan man också ha svårighet att fylla alla platser.

För kommuner som har ambitionen att öka sin befolkning är det, enligt Josefina Syssner, viktigt att ha en plan för om den ambitionen inte blir verklighet.

– Plan A kan ju vara att växa, och det är det som många små kommuner vill. Risken om man har för mycket fokus på det är att man missar den biten med att man behöver anpassa sig till den storlek som man faktiskt har.

Så det saknas ibland en plan B?

– Ja, lite så. Så om de i Vadstena har observerat att de blir färre, eller i alla fall inte blir fler, och utifrån det har dragit slutsatsen att de behöver göra lite förändringar så tycker jag att det låter klokt, avslutar småkommunforskaren Josefina Syssner.

Anton Rimstedt
PÅ STARTSIDAN JUST NU

Rovdjursföreningen i Östergötland vill sprida kunskap - därför behövs våra rovdjur
ÖSTERGÖTLAND 2021-6-10 KL. 23:51

Rovdjursföreningen i Östergötland vill sprida kunskap - därför behövs våra rovdjur

"Vi behöver alla delar av naturen för att lösa vår egen existens".

De ska gå 100 000 steg på en dag
ÖSTERGÖTLAND 2021-6-9 KL. 15:51

De ska gå 100 000 steg på en dag

Tilde och Jennifer förbereder sig för utmaning på Öland

Stolta och överraskade pristagare av Årets företagare
MJÖLBY 2021-6-9 KL. 09:02

Stolta och överraskade pristagare av Årets företagare

Se bilder från prisutdelningen här på sajten.

Så tänker Wettergren om Sveriges motståndare
ÖDESHÖG 2021-6-8 KL. 08:04

Så tänker Wettergren om Sveriges motståndare

"Allt kommer handla om vilka som lyckas att få ut max av både spelare och ledare".

Fler nyheter