Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-10-22 KL. 12:00

Skolans pedagoger drabbade

Av Thomas Edgren

Skolan är en viktig samhällsfunktion och yrkesgrupperna förskollärare och fritidspedagoger och lärare och skolledare sysselsatte år 2019 tillsammans 285 000 personer, vilket är 6 procent av den totala sysselsättningen. Kvinnor är mer sjukskrivna än män och vanliga orsaker till allvarliga arbetsolycksfall bland yrkesgrupperna är bland andra fallolyckor, hot/våld och deltagande i fysiska aktiviteter. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.

Skolans pedagoger drabbade
Kvinnliga och manliga lärare och skolledare har en större andel psykiska skador efter allvarliga arbetsolyckor än resten av arbetsmarknaden. Foto: Afa försäkring

– I rapporten fördjupar vi oss bland annat i de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolycksfall samt de vanligaste diagnoserna vid långvarig sjukfrånvaro för skolans pedagoger, med extra fokus på psykiska diagnoser. Ett särskilt avsnitt i rapporten redovisar covid-19-relaterade sjukförsäkringsärenden, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Med skolans pedagoger avses förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare. Yrkesgrupperna utgör tillsammans 6 procent av den totala sysselsättningen. Tre fjärdedelar av skolans pedagoger är kvinnor.

Kvinnor mer sjukskrivna än män
– Kvinnorna är mer sjukskrivna än män, men det är inte unikt för skolans pedagoger utan den trenden ser vi även inom andra yrkesgrupper. Psykiska sjukdomar är vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland skolans pedagoger, i synnerhet för kvinnor mitt i livet, säger Andreas Ek.
Allvarliga arbetsolyckor bland skolans personal
– När det gäller allvarliga arbetsolyckor löper kvinnliga förskollärare och fritidspedagoger högre risk än genomsnittet att drabbas. Lärare och skolledare löper däremot lägre risk än genomsnittet att drabbas av allvarliga arbetsolyckor och det gäller för både kvinnor och män, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Fallolyckor vanlig orsake till allvarliga arbetsolycksfall
– För kvinnor är en fallolycka den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Män skadar sig främst när de deltar i träning, övning eller annan aktivitet. För båda könen är hot och våld en vanlig orsak till ett allvarligt arbetsolycksfall, säger Emil Askestad.
Av samtliga hot och våld-olyckor för skolans pedagoger står någon form av fysisk attack bakom 60 respektive 47 procent av kvinnor och mäns olyckor. Dessa fysiska attacker kan vara slag, knuffar eller sparkar riktade mot skolans pedagoger. Verbala hot står för 40 respektive 53 procent av olyckorna.

”Tog till fysiskt våld med tillhygge”
Både kvinnliga och manliga lärare och skolledare har en större andel psykiska skador efter allvarliga arbetsolyckor än resten av arbetsmarknaden. Dessa skador beror ofta på stressreaktioner efter hot och våld och majoriteten av de drabbade arbetar i grundskolan.
– Ett av exemplen som vi lyfter i rapporten är en kvinnlig grundskollärare som utsatts för hot och våld på jobbet, säger Emil Askestad.
Kvinnan, som vid händelsen var mellan 46–55 år, drabbades av en akut stressreaktion och blev sjukskriven i mer än 30 dagar. Hon berättar:
”Eleven fick ett aggressionsutbrott och tog till fysiskt våld med tillhygge samt hotade”.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete
– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Källa: Afa Försäkring
Andreas Ek, statistiker och analytiker på Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Allan markerade mot Black friday:
MJÖLBY 2021-11-29 KL. 18:06

Allan markerade mot Black friday: "Mer känsla för djur och natur än för människor tyvärr"

Läs mer här på webben om bland annat de havslevande sköldpaddorna.

Rondellpotatisen har fått sin årliga juldekoration – hyllning till det närproducerade
MJÖLBY 2021-11-26 KL. 20:53

Rondellpotatisen har fått sin årliga juldekoration – hyllning till det närproducerade

"Det vi vill symbolisera med det här är att vi har mycket grönsaksodlingar runtom i vår bygd".

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan
MOTALA 2021-11-26 KL. 20:37

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan

"Vi bevakar hela tiden att vi har en god partikultur".

Nytt kapitel: Arla Stämmer Glada bonden för varumärkesintrång
BOXHOLM 2021-11-26 KL. 20:24

Nytt kapitel: Arla Stämmer Glada bonden för varumärkesintrång

Arla anser att risken för förväxling är stor.

Att aldrig släppa sin dröm – Björn, 56, har förverkligat pojkdrömmen om rockturné
MOTALA 2021-11-25 KL. 09:03

Att aldrig släppa sin dröm – Björn, 56, har förverkligat pojkdrömmen om rockturné

"Vi började spela ihop när vi var 16 och gick på gymnasiet".

Fler nyheter