Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-11-23 KL. 15:00

Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler med diabetes

Av Thomas Edgren

Omkring en halv miljon människor i Sverige beräknas leva med diabetes idag, varav ungefär nio av tio med typ 2-diabetes. Många bär på sjukdomen utan att veta om det.

Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler med diabetes
”Personer med typ 2-diabetes löper kraftigt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt, informerar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Foto: Leonard Green

För att bättre kunna identifiera, behandla och följa upp patienter med oupptäckt diabetes, har det svenska kvalitetsregistret Swedeheart börjat registrera halten av HbA1c, eller långtidssocker, i blodet på alla hjärtinfarktpatienter.

Löper kraftigt ökad risk
- Personer med typ 2-diabetes löper kraftigt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Hon menar att möjligheten att kunna hitta och behandla fler patienter med diabetes i ett tidigt skede skulle minska risken för allvarliga komplikationer.
- Swedehearts initiativ är angeläget för att rädda liv och ge människor fler friska år.

Registreras i svenskt register
Mätningen registreras i delregistren Riks-HIA, som är det svenska registret för hjärtintensivvård och i SEPHIA, som är ett kvalitetsregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt. De data som samlas in kommer att analyseras i forskningssyfte, då sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom är ett mycket angeläget forskningsområde.

Mått för socker på hemoglobinet
- Om vi kan identifiera fler hjärtinfarktpatienter med diabetes så ökar det våra möjligheter att studera framtida samsjuklighet och sjukdomsutveckling, säger Margret Leosdottir, ordförande för kvalitetsregistret SEPHIA.

HbA1c är ett mått för hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vid högt blodsocker fastnar mer socker än vid lågt. Blodprov som anger halten av HbA1c i blodet kallas ofta långtidssocker och ger en bild av blodsockerhalten under de senaste två till tre månaderna. Förutom att ställa diagnos vid diabetes kan provet användas för att visa hur väl en behandling för diabetes fungerar.

Mindre risk att drabbas på nytt
Enligt Swedeheart har det under de senaste åren utvecklats många nya behandlingsmöjligheter som innebär betydligt minskad risk att på nytt drabbas av allvarliga komplikationer för de hjärtinfarktpatienter som diagnostiseras med typ 2-diabetes. Om mörkertalen minskas kan fler ta del av dessa behandlingar.

Källa: Hjärt-Lungfonden”Om vi kan identifiera fler hjärtinfarktpatienter med diabetes så ökar det våra möjligheter att studera framtida sjukdomsutveckling, säger överläkare Margret Leosdottir, ordförande för kvalitetsregistret SEPHIA.


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Allan markerade mot Black friday:
MJÖLBY 2021-11-29 KL. 18:06

Allan markerade mot Black friday: "Mer känsla för djur och natur än för människor tyvärr"

Läs mer här på webben om bland annat de havslevande sköldpaddorna.

Rondellpotatisen har fått sin årliga juldekoration – hyllning till det närproducerade
MJÖLBY 2021-11-26 KL. 20:53

Rondellpotatisen har fått sin årliga juldekoration – hyllning till det närproducerade

"Det vi vill symbolisera med det här är att vi har mycket grönsaksodlingar runtom i vår bygd".

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan
MOTALA 2021-11-26 KL. 20:37

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan

"Vi bevakar hela tiden att vi har en god partikultur".

Nytt kapitel: Arla Stämmer Glada bonden för varumärkesintrång
BOXHOLM 2021-11-26 KL. 20:24

Nytt kapitel: Arla Stämmer Glada bonden för varumärkesintrång

Arla anser att risken för förväxling är stor.

Att aldrig släppa sin dröm – Björn, 56, har förverkligat pojkdrömmen om rockturné
MOTALA 2021-11-25 KL. 09:03

Att aldrig släppa sin dröm – Björn, 56, har förverkligat pojkdrömmen om rockturné

"Vi började spela ihop när vi var 16 och gick på gymnasiet".

Fler nyheter