Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-7-12 KL. 09:07

Östergötland har svårt att behålla labbpersonal

Av Sara Anderberg

Arbetsgivarna i häften av Sveriges 21 regioner har stora svårigheter att behålla sina biomedicinska analytiker. Orsakerna är flera: Ett lågt löneläge, hög arbetsbelastning, bristande utvecklingsmöjligheter och små utsikter att påverka schemaläggningen av arbetstider.

– I samtal med våra medlemmar framkommer ofta att många fler skulle vilja byta arbetsgivare, men att möjligheterna att hitta ett nytt arbete på bostadsorten är begränsade. Det upplevs också svårt att rycka upp familjen och flytta av karriärskäl när man inte är den person i hushållet som drar in större delen av inkomsten, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.
Biomedicinska analytiker har en nyckelroll i modern sjukvård. De utför och analyserar alla provresultat som läkarna behöver för att kunna ställa en korrekt sjukdomsdiagnos och sätta in rätt slags behandling.
Östergötland sämre än rikssnittet
Men det är stora skillnader mellan olika regioners förmåga att behålla kompetens som behövs för att sjukvården ska fungera. Det visar fackförbundet Naturvetarnas kartläggning av diagnostiken i Sverige.
Värst är läget i Värmland, medan Jönköping lyckas bäst med att behålla de biomedicinska analytiker som anställs. Östergötland tillhör de 10 regioner som har högst personalomsättning med en rekryteringsgrad på 14 procent.
I landet som helhet ligger rekryteringsgraden för biomedicinska analytiker på 11 procent, vilket är exceptionellt högt jämfört med den genomsnittliga rekryteringsgraden på arbetsmarknaden som är 2,5 procent enligt SCB.
– Det är tydligt att bristen på biomedicinska analytiker inte kan lösas enbart med fler utbildningsplatser. Villkoren måste också förbättras för dem som redan är ute i arbetslivet, säger Per Klingbjer.
Regionerna med högst personalomsättning:
1. Värmland
2. Norrbotten
3. Gotland & Sörmland
Regionerna med lägst personalomsättning:
1. Jönköping
2. Västerbotten
3. Kronoberg & Västmanland

PÅ STARTSIDAN JUST NU