Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-12-21 KL. 08:00

Ny bok om konsthistorikern Felix Horb

Av Thomas Edgren

En ny bok om Felix Horb; ”Konsthistoriska prövningar” har släppts av författaren Peter Gillgren. Konsthistorikern Felix Horb (1890–1958) växte upp i Prag och tillhörde avantgardekretsarna kring Franz Kafka.

Ny bok om konsthistorikern Felix Horb

Felix studerade konstvetenskap i Wien och var under många år verksam där. 1939 kom han som flykting till Sverige. I skuggan av de stora världshändelserna och utan fast akademisk förankring studerade han renässansmåleri och debatterade med flera av tidens mest kända konsthistoriker. Han var en centraleuropeisk intellektuell som fann sin egen väg genom svåra prövningar både professionellt och privat.

Felix Horb ingick i en krets framstående konsthistoriker i Wien men tvingades 1938 fly undan den tyska annekteringen och nazismen.
I sitt nya hemland Sverige blev Horb ansvarig för Stockholms universitets konstsamling men han blev aldrig del av det svenska konstvetenskapliga etablissemanget.

Hans skrifter liksom brevväxlingen med kollegorna från ungdomen och bland andra Erwin Panofsky visar att han var en teoretiskt medveten och avancerad forskare, vars synpunkter vann respekt hos tidens ledande namn inom konstvetenskapen.

- Felix Horb hade ett ovanligt och spännande förhållningssätt till konstens historia. Efter kriget tog han kontakt både med andra flyktingar runt om i världen och med personer som blev kvar och samarbetade med nazisterna i Wien. När jag hittade pärmarna med hans korrespondens i en gammal träsoffa på en vind förstod jag att det fanns material för en hel biografi, säger Peter Gillgren.
-
Berättelsen om Felix Horb är en illustration av hur förföljelse, flykt och förlust av ett hemland kan ödelägga en lovande forskarkarriär – men samtidigt också ett porträtt av en person vars vetenskapliga glöd aldrig mattades av.


FÖRFATTARFAKTA

Peter Gillgren är professor i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Han forskar om renässansens och barockens konst samt om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria. Peter Gillgren är preses och ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.
Boken ”Konsthistoriska prövningar” ingår i serien Lärda i Sverige ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld.PÅ STARTSIDAN JUST NU