Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-11-27 KL. 11:00

Få svenskar planerar starta företag

Av Thomas Edgren

Med en lågkonjunktur som väntar runt hörnet är det få svenskar som vill ta steget till egen verksamhet under det närmaste året. Betydlig fler räknar dock med att byta jobb under samma period. Det här visar en ny undersökning om jobb och företagande som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.

Få svenskar planerar starta företag
Med en lågkonjunktur som väntar runt hörnet är det få svenskar som vill ta steget till egen verksamhet under det närmaste året, konstaterar menar Jörgen Haglund, PwC Sverige. Foto: PwC Sverige.

- Bara två procent av svenskarna kan tänka sig att starta eget de närmaste tolv månaderna. Bilden är lika dyster bland kvinnor och män. Det här är en utmaning som våra politiker behöver ta tag i. Ett väl fungerande samhälle byggs av fler entreprenörer och företagare runt om i Sverige, menar Jörgen Haglund, vice vd PwC Sverige.
-

Resultaten i undersökningen visar att intresset för att starta företag är lite större bland yngre personer 18-34 år, men i kategorin 35-55 år är det bara en procent som planerar för eget företagande.
Ur ett geografiskt perspektiv sticker mellersta Norrland ut i positiv bemärkelse, där fyra procent anger att de planerar för att starta eget.

Undersökningen har även tittat närmare på intresset för att byta jobb. Här svarar 16 procent att de är i startgroparna för nytt arbete, och bland yngre personer i gruppen 18-34 år har så många som 30 procent planer på jobbyte.

- Vi ser en intressant och tydlig skillnad i synen på att byta jobb mellan invånare i olika storstäder. Närmare var fjärde göteborgare är i jobbsökartagen. Motsvarande siffra är lägre i Stockholm och i Malmö är det bara var tionde person som tänker sig leta nytt arbete, berättar Jörgen Haglund.FOTNOT
Om undersökningen
Svenska folket om jobb och företagande är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under augusti och september 2022 och där 1 054 personer i åldrarna 18-70 år har medverkat.
Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.PÅ STARTSIDAN JUST NU