Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-9-19 KL. 18:00

Få kommuner har maxgräns för antal medarbetare för en chef

Av Thomas Edgren

Färre än var femte granskad kommun har ett riktmärke för antal medarbetare per chef. En majoritet av de som har en gräns följer den dessutom inte.

Få kommuner har maxgräns för antal medarbetare för en chef
”Att få ner antalet medarbetare per chef borde vara hög prioritet i alla kommuner”, tycker Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Foto: Vision

Det visar nya siffror från tidningen Chefen i fokus. Vision vill att kommunerna höjer ambitionerna för att säkra en god omsorg och medarbetarnas arbetsmiljö.
- Inom äldreomsorgen är det vanligt att en chef ansvarar för över 50 medarbetare. Att kommunerna saknar maxtak, eller inte följer de gränser de själva beslutat om sätter både äldres och medarbetares hälsa på spel. Att få ner antalet medarbetare per chef borde vara hög prioritet i alla kommuner, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

I flera verksamheter inom välfärden, inte minst inom äldreomsorgen, är antalet medarbetare per chef högt. Coronakommissionen slog fast att de verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen ansvarar för i snitt 60 medarbetare. Alltför stora grupper leder till en rad negativa effekter, exempelvis stress och ökad personalomsättning

Tidningen Chefen i fokus granskning visar att bara 16 procent av kommunerna har ett riktmärke för hur många medarbetare en chef ska ansvara för. Samma granskning visar dock att 85 procent av de som har ett maxtak har chefer som ansvarar för fler medarbetare. Kommunerna följer alltså inte de riktlinjer de har satt upp.

Undersökningen visar också att några kommuner har satt gränsen vid 35 medarbetare, ett högt antal som kan sätta stor press på både chefer och medarbetare.
– För att säkra en god omsorg och medarbetarnas hälsa är 25 medarbetare per chef ett bra riktmärke. Vi vill att kommunerna inför maxtak, och att de följer upp att de följs i alla verksamheter, säger Veronica Magnusson.


PÅ STARTSIDAN JUST NU