Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-11-27 KL. 19:00

En tuff vinter väntar regionerna

Av Thomas Edgren

Tillväxten i Sveriges regioner mattas av när hushållens konsumtion, företagens investeringar och bostadsmarknaden bromsar in. I kölvattnet av den turbulenta ekonomin slår inflationen särskilt hårt mot vissa regioner. Det visar Swedbank regional utblick, en ny rapport från Swedbank.

En tuff vinter väntar regionerna
Swedbanks nya rapport visar att inflationen stiger till drygt 14 procent i de södra elprisområdena under vintern till följd av de höga elpriserna. Det innebär att utsikterna är särskilt dystra i regionerna från Sydsverige till Norra Mellansverige.

- Det är en ekonomisk köldknäpp som väntar, inte minst i södra Sverige där inflationen väntas stiga till drygt 14 procent under vintern. Hushållens köpkraft försämras samtidigt som det blir en tuff vinter för många företag, säger Pernilla Johansson seniorekonom på Swedbank.

Rapporten visar att inflationen stiger till drygt 14 procent i de södra elprisområdena under vintern till följd av de höga elpriserna. Det innebär att utsikterna är särskilt dystra i regionerna från Sydsverige till Norra Mellansverige. Aktiviteten i Övre och Mellersta Norrland väntas också bromsa in men inte i samma utsträckning, i dessa regioner väntas inflationen landa på knappt 12 procent.

Inbromsningen på arbetsmarknaden är bred och Swedbank räknar med att nybyggnationen och bostadspriserna sjunker i samtliga regioner i spåren av stigande räntor. I Stockholm och Uppsala kan prisfallet radera ut uppgången under Covid-19-pandemin.

- Storstadsregionerna påverkas i större utsträckning av stigande räntor på grund av en högre skuldsättning, medan de södra regionerna påverkas mer av de höga elpriserna, säger Pernilla Johansson.

Den regionala tillväxten i Norra Sverige lyfter till följd av de stora investeringar som har påbörjats och planeras i regionen.

- Tillväxten i Norra Sverige sker inte utan utmaningar. Investeringarna är energikrävande och att säkra energitillförseln på längre sikt i spåren av en energikris i Europa är en utmaning. I närtid innebär de höga byggkostnaderna att nybyggnationen dämpas, tror Pernilla.


PÅ STARTSIDAN JUST NU