Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-11-29 KL. 11:15

Emmaboda blev Årets kulturkommu 2022

Av Thomas Edgren

Vision har nu utsett Emmaboda till Årets kulturkommun 2022. Emmaboda får priset för att man trots den rådande pandemin hittat nya spännande former för att nå ut med kulturen. Det har gynnat både medborgare som kulturarbetare.

Emmaboda blev Årets kulturkommu 2022
Emmaboda blev Årets kulturkommun 2022, bland annat tack vare satsningen på The Glass Factory. Foto: The Glass Factory.

- Emmaboda har ett brett kulturutbud, trots att det är en liten kommun. Kommunen bedriver en långsiktig kulturpolitik, där kulturen är en viktig del i kommunens arbete med stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslång hälsa och lärande och sociala sammanhang, säger juryns ordförande Anna Svedbom.

The Glass Factory
- Emmaboda har också på ett imponerande sätt tagit tillvara på sitt kulturarv, som en kommun mitt i glasriket. Här har man byggt Sveriges enda renodlade glasmuseum The Glass Factory, baserat på omfattande glassamlingar som kommunen köpt in, och skapat ett upplevelsecenter som lockar besökare från hela världen, säger Anna Svedbom.

Det var 2009 som köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda glasbruk, Kosta glasbruk samt Åfors glasbruk. På samma plats, där så mycket kreativitet frodats, finns The Glass Factory – ett av Nordens största glasmuseer.

Digital prisutdelning
Detta är 33:e året i rad som Vision utser "Årets kulturkommun". Priset har blivit något av en institution i det kommunala kultur-Sverige och bidrar till att sätta vinnarkommunen på kartan.
Prisutdelningen skedde i år digitalt. Priset är ett vandringspris i form av ett glasäpple tillverkat av konstnären Rune Strand. Dessutom får Emmaboda en liten trädplantering i Afrika, söder om Sahara. Läkarmissionen ombesörjer att träd planteras för att förhindra att Sahara breder ut sig till följd av skövling och klimatförändringar.


Källa: VisionEmmaboda blev Årets kulturkommun 2022, bland annat tack vare satsningen på The Glass Factory. Foto: The Glass Factory.


Motivering Årets kulturkommun 2022:
”Årets kulturkommun" har skapat en framtida vision som präglas av innovation på samma gång som kommunen tar tillvara sitt industriella kulturarv.
Här har man en bred kultursyn och använder kulturen både som en strategi för livslång hälsa och som ett redskap för att marknadsföra besöksnäringen. Invånarna får ta del av såväl spetskultur som av bredare kultursatsningar.

Politikerna i kommunen tar kulturen på stort allvar. Det visar de genom att betona vikten av en fri kultur och genom dagliga och långsiktiga ekonomiska satsningar.
Särskilt imponerar det att kommunen under pandemin har fortsatt sitt arbete för att göra kulturverksamheten synlig och tillgänglig för alla, inte minst genom tydliga barn- och ungdomssatsningar, med goda resultat.


PÅ STARTSIDAN JUST NU