Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-12-21 KL. 12:00

De ritade Göteborgs nya café

Av Thomas Edgren

Brunnsparken mitt i Göteborg fick en omfattande upprustning 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar från arkitekturbranschen med 112 bidrag till arkitekttävlingen. Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut.

De ritade Göteborgs nya café
Så kommer den röda cafébyggnaden att se ut. Benjamin Gillner och Aron Wändahl Högberg står bakom det vinnande bidraget. Foto: Anna Reuter Metelius

- Det har varit ett omfattande arbete att utse en vinnare. Brunnsparken är en av Göteborgs mest välbesökta och kända platser och läget mitt i den historiska stadskärnan ställer höga krav på byggnadens gestaltning. Vi är nu glada över att tillkännage att Rödmönja är det vinnande tävlingsförslaget, säger juryns ordförande Charlotte Karlsson, projektledare för Brunnsparkens nya cafébyggnad på fastighetskontoret Göteborgs Stad.
-
Bakom förslaget står Högberg Gillner Arkitektkontor AB. Avsikten är att det vinnande arkitektteamet får det fortsatta uppdraget att projektera byggnaden, utöver en prissumma om 120 000 SEK.

Det är fler kriterier än enbart utseendet på byggnaden som avgjort vinnare. Kriterier som väger in är exempelvis hur väl gestaltad byggnaden är med avseende på trygghetsaspekter på platsen, tillgänglighet, begränsat klimatavtryck och framtida förvaltning av byggnaden avseende skötsel, drift och underhåll.

- Vi i juryn har imponerats av mängden kreativa förslag som har inkommit till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Tävlingen har blivit som en hyllning till de för stadsmiljön så viktiga små byggnadernas arkitektur – vilka så många ser och kommer nära i vardagen.
-
- - De över hundra förslagen som på kort tid har arbetats fram som lösningar på en komplex och utmanande uppgift är resultat av ett stort och värdefullt engagemang för Göteborgs arkitektur och stadsutveckling, säger Anna Reuter Metelius, projektledare stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och kulturmiljöspecialist.
-
Brunnsparken har rustats upp med målet att skapa en ljusare, grönare och mer välkomnande park. Utgångspunkten har varit att behålla karaktären av en historisk park genom de symmetriska linjerna, samtidigt som parken har anpassats efter dagens behov.

En av de viktigaste funktionerna för parken i modern tid är att vara en attraktiv grön oas i en hektisk stadsmiljö.

- Vi kommer att bygga en cafébyggnad i Brunnsparken som genom både arkitektur och utbud bidrar till en välkomnande och trygg park. Brunnsparken är en plats där människor från hela staden möts. Cafébyggnaden gör det möjligt för dem att också ta en fika i parken vilket stärker parken som attraktiv målpunkt, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad.
-
Vinnare av arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad är den Göteborgsbaserade arkitektbyrån Högberg Gillner Arkitektur AB.


– Vi har tagit utgångspunkt i att Göteborg har en historia av expressiva takformer i plåt och med det kunnat arbeta fram en organisk takform på cafébyggnaden, säger arkitekt Benjamin Gillner.

Namnet Rödmönja kommer från hur man historiskt har bearbetat plåt med järn- och blymönja för att få ett bra rostskydd, och samtidigt fick plåten en karaktäristisk färg. Plåten är tålig, kräver inte så mycket underhåll och kommer hålla över tid.
- En annan utmaning i tävlingen har varit att det är såpass små kvadratmeter att förhålla sig till, och gestaltningen måste ändå fungera för den verksamhet som ska använda cafébyggnaden, där tror vi att vi hittat en bra balans mellan gestaltning och funktion, säger arkitekt Aron Wändahl Högberg.PÅ STARTSIDAN JUST NU