Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-11-29 KL. 12:15

Bältesanvändningen varierar mellan län

Av Thomas Edgren

Trots att nästan 96 procent av alla förare och passagerare i framsätet använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbilsförare obältad. Det motsvarar cirka 20 – 30 omkomna årligen.

Bältesanvändningen varierar mellan län
”Ökad trafiksäkerhet för de som kör i tjänsten är något som alla arbetsgivare borde prioritera”, menar NTF och syftar på den låga användningen av bälte i hantverksbilar. Foto: NTF.

NTF:s årliga bältesmätningar i tätort med totalt över 350 000 observationer, visar på stora regionala skillnader i bältesanvändning och nationellt att användningen är tio procentenheter lägre i hantverksbilar.

Kvinnor använder oftare bälte
NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga 290 kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på cirka 96 procent. Kvinnor använder bälte i högre utsträckning än män. 98 procent av de kvinnliga förarna använder bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna.

Sedan 2013, då mätningarna startade i alla kommuner, har den totala bältesanvändningen ökat med 2,7 procentenheter, från 93,1 procent.

Hantverksbilar mäts för första gången
I mätningen av bältesanvändning 2021 har mindre hantverksbilar för första gången särredovisats. Av samtliga 353 010 observerade förare och passagerare har 43 417 personer, 12 procent, färdats i mindre hantverksbilar. Av dessa använde 87 procent bälte.
- För att hitta så låg allmän bältesanvändning som i hantverksbilar får vi gå tillbaka till 1990-talet. När man släpar 30 år efter den allmänna utvecklingen så borde det vara en indikation på att arbetsgivarna inte gör tillräckligt, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

"Borde prioritera ökad säkerhet"
- Ökad trafiksäkerhet för de som kör i tjänsten är något som alla arbetsgivare borde prioritera. Jag har svårt att se att det finns så många andra områden där ett systematiskt säkerhetsarbete skulle kunna ha större effekt, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Stora regionala skillnader
I likhet med tidigare år visar bältesmätningarna att det finns stora regionala skillnader. Högst bältesanvändning uppmättes i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Jönköpings län, Uppsala län, Hallands län och på Gotland. Norrbottens län har lägst allmän bältesanvändning.

- Att vi år efter år ser de här regionala skillnaderna är inte bra. I synnerhet eftersom en allt större andel av bilarna nu är utrustade med bältespåminnare. Bilbältet är ett så viktigt säkerhetssystem att användningen borde ligga på 100 procent. Det är oroväckande för det svenska trafiksäkerhetsarbetet att inte bältespåminnarna har haft en tydligare effekt på bältesanvändningen i tätort, menar Marie Nordén.

Källa: NTF”För att hitta så låg allmän bältesanvändning som i hantverksbilar får vi gå tillbaka till 1990-talet”, noterar Marie Nordén, NTF. Foto: NTF


PÅ STARTSIDAN JUST NU