Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-12-15 KL. 11:00

Allt färre skänker pengar till välgörenhet

Av Thomas Edgren

Antalet svenskar som skänker pengar till välgörenhet fortsätter att minska i snabb takt. Bara under det senaste året har gruppen som ger noll kronor ökat med en halv miljon människor till totalt 3,4 miljoner. Samtidigt är skillnaderna stora i landet där Uppsala har högst andel invånare som skänker pengar till välgörenhet medan Södermanlands län och Kronobergs län är bland de som har den lägsta andelen.

Allt färre skänker pengar till välgörenhet
Allt förre skänker pengar till välgörenhet. Kronobergs län och Södermanland ligger i botten. Foto: Shutterstock.

Sedan 2017 ger allt färre svenskar pengar till välgörenhet varje år. Den negativa trenden har förstärkts ytterligare under coronapandemin och under det senaste året uppger en halv miljon fler svenskar att de nu ger noll kronor.

Mindre grupp ger mer
Trots att allt fler personer slutat att donera pengar under de senaste åren har det totala insamlade beloppet inte påverkats i lika hög omfattning. Det beror på att en mindre grupp svenskar gett allt större bidrag vilket kompenserat för bortfallen av små belopp. Under det senaste året har dock de högre bidragen legat kvar på en konstant nivå samtidigt som de mindre donationerna minskat kraftigt.

”Coronapandemin har ökat behovet av hjälp”
– Siffrorna visar redan nu att vi troligen kommer se en total minskning av insamlade bidrag från privatpersoner för helåret 2021. Det är allvarligt då coronapandemin ökat behovet av hjälp för de mest utsatta, säger Daniel Eriksson som är vd för mediebyrån AdOn. Insamlande organisationer konkurrerar nu om allt färre plånböcker vilket gör långa relationer med befintliga bidragsgivare allt viktigare.
Uppsala län hamnar höst upp på listan i givmildhet då endast 39,1 procent av invånarna inte skänker pengar till välgörenhet.

Södermanland är det minst givmilda länet då hela 55 procent av dess befolkning inte skänker något årligen.

Källa: AdOn Media Nordic AB


Statistik
Andel invånare som ger noll kronor till välgörenhet per år - de fem sämsta länen i landet:
Södermanland (55)
Norrbotten (52,4)
Kronoberg (48,3)
Västmanland (48,1)
Gotland (47,9)PÅ STARTSIDAN JUST NU