Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-10-5 KL. 10:47

Dålig luft i östgötska städer

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Flera städer runtom i länet har för höga halter av luftburna partiklar (PM10), sett till de riktvärden som Sveriges miljökvalitetsmål Frisk luft har.

Dålig luft i östgötska städer
Utsläpp från bland annat trafiken bidrar till att luften i svenska städer är förorenad. Foto: Pressbild/Ramboll.

Detta enligt en rapport från teknikföretaget Ramboll. Motala är en av de städer som finns med på listan över orter med för höga nivåer av luftföroreningar och länets två största städer, Linköping och Norrköping, är två av orterna som uppmäter allra högst värden.
Listan över de städer som överskred miljökvalitetsmålet visar att Motala är 23:e "sämst". Bra mycket värre luft har både Norrköping och Linköping. Faktum är att Norrköping toppar listan före storstäderna Stockholm och Göteborg, följt av Linköping på fjärde plats.
— Det är oroande att så många städer visar på så höga halter. 2020 var det år Sverige skulle ha uppnått riksdagens miljökvalitetsmål Frisk Luft, men det är vi i dagsläget långt ifrån. Det ställer stora krav på omställningen framåt. Landets kommuner och regioner måste vidta mer kraftfulla åtgärder för att förbättra luften för invånarna, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll, i ett pressmeddelande.

PÅ STARTSIDAN JUST NU