Klik venligst
ÖDESHÖG 2022-6-22 KL. 11:13

Ödeshög i med- och motvind

Av Sara Anderberg

ÖDESHÖG Annicki Oscarsson (kd) kommunalrådet i Ödeshög jobbar för den lilla kommunens förutsättningar i en större värld. I vissa fall går det bra, i andra är det trögt.

Ödeshög i med- och motvind
Annicki Oscarsson, kommunalråd (kd) i Ödeshög. Foto: Mia Karlsvärd

Till det som går bra hör intresset för Ödeshög överlag.

–Vi har sett en jätteskillnad under senare år, säger Annicki Oscarsson.

–Det började redan före pandemin men ökade också under den, säger hon vidare och beskriver att folk hört av sig och undrat över förutsättningarna att flytta till Ödeshög.

Optimismen tog fart i kommunen men läget i omvärlden påverkar även Ödeshög.

–Med kriget i Ukraina och det nya ekonomiska läget har bostadsmarknaden mattats av något. Vad gäller verksamhetsmark och lokaler är det fortsatt stor efterfrågan, beskriver kommunalrådet.

Men som optimist tror hon ändå att det finns en vilja att flytta till Ödeshög. Som politiker blir det hennes ansvar att se till att förutsättningarna är så goda som möjligt.
Att se till att det finns tomter att bygga villor på är ett fokus för politikerna och där finns just nu nya tomter att bygga på och fler planeras framåt.

- Vi politiker måste planera långsiktigt och även kommunen måste vara med att bygga, t.ex. +65 lägenheter.

Ett annat är möjligheten att bo i Ödeshögs kommun och jobba på annan ort.

–Hmm. Kollektivtrafiken är vår stora utmaning, menar hon och uttalar en frustration över att kommunen inte på egen hand kan styra tillgången till pendlingsmöjligheterna. Vi kommer fortsätta göra det vi kan för att påverka i rätt riktning.
I dag finns inga möjligheter att pendla med kollektivtrafik söderut mot Jönköping. Den som vil pendla till Tranås har bara ett par turer per dag att välja på. För den som ska mot Mjölby och Linköping finns större möjligheter. I det senare fallet tvingas man dock till byte från buss till pendel.

–Vi har till och med bekostat en egen utredning av möjligheterna att ha en expressbuss mellan Jönköping och Linköping för att underlätta pendlandet. Men vi har inte fått gehör.

Trots det där med kollektivtrafiken är Annicki Oscarsson ganska nöjd över hur Ödeshög uppfattas av omvärlden.
–Det har varit jättestor skillnad under de senaste åren.

Marknadsföringen är viktig.

–Och här har vi en del som talar för oss. Livskvaliteten blir viktig för många med tryggheten och närheten till allt till exempel.

Det långsiktiga målet är att öka invånarantalet och därmed skattebetalarna. Där är man en bit på väg.

SARA ANDERBERG


PÅ STARTSIDAN JUST NU