Klik venligst
ÖDESHÖG 2022-5-17 KL. 16:31

Ödehus ska bli bostäder

Av Sara Anderberg

ÖDESHÖG Ödeshögs kommun inventerar obebodda hus i kommunen och hoppas på det sättet kunna hitta nya bostäder åt människor som kan tänka sig att bo på landet och renovera en byggnad.

Ödeshög har nappat på idén att inte alltid bara tänka nyproduktion. Därför genomför man en inventering av obebodda hus och hoppas kunna matcha en säljare med en köpare och på det sättet hitta nya bostäder.

Mark- och exploateringsingenjör David Svensson beskriver hur projektet inleddes med att man gjorde inventeringen genom att sitta vid datorn och genom att titta på flygfoton.

-Och därefter har vi åkt ut och tittat på de objekt vi har hittat. Då har vi kunnat skriva av vissa hus, som det visat sig inte alls är obebodda eller som används som fritidshus, förklarar han.

Den fysiska översynen är klar till 75 procent.

-Vissa hus som vi har tittat på är förfallna, säger David Svensson, som bedömer att de är bortom räddning.
Å andra sidan skulle de tomterna kunna användas för att bygga nytt på och inventeringen har därför lett till resultat även i dessa fall.

Vissa hus är att betrakta som renoveringsobjekt och det blir upp till presumtiva köpare att avgöra om de är värda att investera i.

-Nästa steg för oss är att hitta ägarna till husen och försöka matcha dessa mot de som är intresserade av att köpa, säger David Svensson.

Cirka 40 personer har anmält intresse för att köpa ett obebott hus på landet.

-Och vi kan skicka brev till ägarna och förklara att vi har köpare som är intresserade.

Hittills har man hittat 146 hus som bedöms vara obebodda. När inventeringen är klar tror David Svensson att antalet ökar till mellan 150 och 200 hus.

Ödeshög genomför inventeringen med hopp om att hus som står oanvända ska kunna återanvändas och därmed bli ett klimatsmart alternativ till nybyggen. Dessutom slipper man visst planarbete.

-Där de husen står är det redan färdig tomtmark.

-Vi räknar med att inventeringen ska vara klar innan semestern. Sedan återstår arbetet med att matcha säljare och köpare, säger David Svensson.

SARA ANDERBERG

PÅ STARTSIDAN JUST NU