Klik venligst
ÖDESHÖG 2020-5-4 KL. 09:31

Det är kommunens plan för centrum

Av Lotta Hofström

ÖDESHÖG. Näringslivet och medborgarna är eniga – de vill ha fart och fläkt i Ödeshögs centrum. Kommunen jobbar därför för att dra i trådar som kan uppfylla deras önskan. "Folk drar folk och ett levande centrum ökar Ödeshögs attraktionskraft", säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson (KD) och näringslivschefen Heléne Njord Westerling.

Det är kommunens plan för centrum
"Det ska lira mellan politiker och tjänstemän", säger Annicki Oscarsson. Foto: Lotta Hofström

Kommunen vill koncentrera handel, service och bostäder mot torget för att skapa en levande centrumkärna. Genom strategiska beslut ska visionen förverkligas. Bland annat har nya förslag om centrums utformning tagits fram, i samverkan med medborgarna, och Ödeshögsbostäder har köpt fastigheter runt torget.
– Jag tror att det måste vara ett målmedvetet arbete för att skapa en positiv och attraktiv ort, säger Annicki Oscarsson.

Hon och Heléne Njord Westerling förklarar att ett levande centrum ger ringar på vattnet vad gäller tillväxt och trivsel. Ödeshög blir mer tilldragande för såväl invånarna som näringsliv som besökare.

SKISSEN för centrum är ett förslag. Centrumskissen är en del av utställningen om översiktsplanen, som går att se digitalt på kommunens hemsida eller i pappersform på biblioteket. Där kan man också få en kopia att ta med sig hem om man vill.

Översiktsplanen gäller hela kommunen - Ödeshög, Hästholmen och landsbygden - och har revideras ett par gånger.
Den spikas i september 2020.
– Sista tillfället att påverka är nu. Fram till 18 juni, säger Annicki Oscarsson.

I CENTRUMFÖRSLAGET har till exempel busshållsplatsen flyttats till torget, vilket kommunen hoppas kan ge mer rörelse och trygghet i centrum.
Exakt vilka verksamheter som kan bli i centrum är för tidigt att tala om men nu har kommunen rådigheten över fastigheterna, menar Annicki Oscarsson. Och Heléne Njord Westerling fyller i att Ödeshög är i samma situation som många andra kommuner - och att kommunens strävan mot ett levande centrum kommer att vara ett pågående arbete där nya, kreativa lösningar kan blandas med lösningar som redan testats i andra kommuner.

Kommunens fastighetsbolag Ödeshögsbostäder äger flera fastigheter runt torget. Sedan den första april äger Ödeshögbostäder ytterligare två större fastigheter i centrum: gamla Kullerstrands och kvarteret där posten och banken låg. Fastigheterna köptes av Pilgården AB för 13,5 miljoner. Hälften av ytan är lägenheter, 21 stycken, och resten av ytan är eller har varit lokaler för verksamheter. I dagsläget finns en pizzeria, en affär som säljer produkter för barn, en frisör och Röda Korset. Just nu pågår samtal med andra aktörer om de tomma lokalerna, enligt Ödeshögsbostäder.

ANNICKI OSCARSSON betonar att det inte finns något självändamål med att kommunens fastighetsbolag äger husen runt centrum, utan syftet är tydligt:
– Med köpet får vi en möjlighet att bidra till utvecklingen som kan gynna näringslivet, säger Annicki Oscarsson.

Vad gäller näringslivet ser Heléne Njord Westerling att det är mycket positivt att kommunen är lyhörda inför företagares önskemål, inte minst önskemål om ett levande centrum.
– Befintliga företag är våra bästa ambassadörer. Prio ett är att det befintliga näringslivet kan utvecklas. Med det kommer avknoppningar och nyetableringar, säger hon.

En fördel med en liten kommun som Ödeshög, framhåller Annicki Oscarsson, är att organisationen kan vara liten och effektiv. Här kan företagen få snabba svar och beslut kan ta ett par veckor istället för månader, menar hon.
– Samarbetet mellan politiker och tjänstemän är väldigt viktigt för att det ska fungera. Vi jobbar nära och mot samma mål. Det är oerhört viktigt hur vi från kommunens sida bemöter våra företag –företagen ska känna att vi jobbar för dem!


Nu äger kommunens fastighetsbolag huset som tidigare inrymde Kullerstrands. Foto: Lotta HofströmBild från kommunens utställningsversion av översiktsplanen där en visionskiss för Ödeshög centrum ingår. Foto: Ödeshögs kommun


PÅ STARTSIDAN JUST NU