Klik venligst
ÖDESHÖG 2023-2-13 KL. 16:15

Annika - ny chef i Ödeshög med två roller

Av Mia Karlsvärd

ÖDESHÖG Annika Brandin är sedan knappt två veckor tillbaka chef för näringsliv och turism i Ödeshögs kommun.

Annika - ny chef i Ödeshög med två roller
Annika Brodin, ny näringslivs och turismchef i Ödeshög. Foto: Mia Karlsvärd

Vad har du för bakgrund?
– Närmast jobbade jag med affärsutveckling på Elmia, mässor och kongresser, destinationsutveckling och varumärkesutveckling. Jag har en blandad erfarenhet från olika branscher, rekrytering, medicinsk teknik, affärsresor, transport och kompetensförsörjning till industrin. Det kommer jag att ha nytta av i kontakten med företagare här i Ödeshög.

Som liten bodde hon i Väderstad. Numer bor hon i Grännabygden.

Varför tar du rollen även som turistchef?
–När mina företrädare slutade valde man att göra ett samarbetsavtal med Vadstena kommun för 2023, i och med att säsongen är så nära inpå.

Hon tycker också att det är viktigt att inte stirra sig blind på kommungränserna utan att se samarbetsvinsterna kommunerna emellan.

Vad kommer din roll att vara i kommunen?
– Att stötta och stärka kommunens näringsliv med de utmaningar som finns. Att vara ett nav mellan företagare, både befintliga och framtida.

Och ur turismens perspektiv?
–Turismen är en stor del av näringslivet i Ödeshögs kommun.

Vad är utmaningen i Ödeshög?
– Att synas och höras i konkurrens med andra destinationer. I näringslivet är den största utmaningen kompetensförsörjning. Den hänger mycket samman regionaltrafiken, den måste förbättras. Det finns människor som vill ha jobb här. Men pendla hit blir kostsamt med egen bil.

Vad är utmärker tillgångarna med Ödeshög?
–Det unika ligger i naturen. Den intresserar många alltifrån golfspelaren till fiskaren och den som paddlar, promenerar och skådar fåglar. Det är också en fördel i att vara en mindre kommun. Det ger snabbare beslutsvägar och det gynnar i sin tur företagandet.

Vad har du först på agendan?
– Att träffa så många aktörer som möjligt som berör mitt område och känna av själen av det som jag fått beskrivet kring företagsandan i hela Ödeshög kommun.

MIA KARLSVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU