Klik venligst
VADSTENA 2021-5-20 KL. 23:19

Vadstena kommun med skrivelse till regeringen om Vättern

Av Anton Rimstedt

VADSTENA. Vadstena kommun har skickat en skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattenresurs. Kommunen vill att regeringen prövar det miljötillstånd som nu hunnit bli elva år gammalt.– Allting grundar sig på de här övningsskjutningarna som sker och mycket av det här finns i ett miljötillstånd från 2010 som reglerar vad Försvarsmakten får göra, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vadstena.

Vadstena kommun med skrivelse till regeringen om Vättern
Många olika aktörer har sina intressen i Vättern. Foto: Arkiv.

– Självklart följer Försvarsmakten det tillstånd som finns, men till slut kan det bli dags att förnya ett miljötillstånd, fotsätter Peter Karlsson.

Det är alltså mot den bakgrunden som Vadstena kommun har skickat in en skrivelse till regeringen.

”Vadstena kommun vill härmed uppmärksamma regeringen på behoven av en tydlig och samlad styrning och reglering avseende dricksvattenhantering, samt betona vikten av ett helhetsperspektiv i alla ärenden och frågor som berör sjön Vättern”, inleder kommunen skrivelsen till regeringen.

Men det var föreningen Aktion Rädda Vättern som satte lite eld i baken på kommunen genom ett brev till kommunstyrelsen.
– Vi fick en önskan, eller påminnelse, från Aktion Rädda Vättern. Och inom Vadstena kommun är detta en ständigt pågående diskussion. Och vi vill gärna förmedla vår uppfattning till regeringen. Det är mycket tekniska detaljer om vattenavrinning och avvattning, men allting grundar sig på de här skjutningarna som sker, säger Peter Karlsson och fortsätter:

– Sedan har vi självklart förståelse för att Försvarsmakten måste öva. Det man kan fundera på är om man kan skjuta utan briserande ammunition. Jag har inte svaret, men frågeställningen är intressant.

Enkelt uttryckt kan man säga att Vättern som dricksvattentäkt är beroende av att sjön inte förorenas mer än nödvändigt, och Aktion Rädda Vättern tycker att Försvarsmaktens aktivitet bidrar till en omotiverad förorening av sjön. Vadstena kommun vill nu att regeringen prövar det här elva år gamla miljötillståndet på nytt.

– Vi hoppas att regeringen tar till sig det här och hanterar frågeställningen och problematiken, säger Peter Karlsson.

Vad tänker ni er att detta konkret kan resultera i?

– En ny prövning av miljötillståndet. Det är inte orimligt att man efter elva år kan titta på det.

Hur mycket har Aktion Rädda Vättern påverkat er i det här? Kan man säga att det är deras förtjänst att skrivelsen till regeringen blir av?

– Nej, men däremot så blev det en katalysator givetvis. Det var en god idé.Anton RimstedtPeter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vadstena. Foto: Pressbild.


PÅ STARTSIDAN JUST NU