Klik venligst
VADSTENA 2022-9-22 KL. 13:44

Ny bok om arkivens dolda skatter

Av Mia Karlsvärd

VADSTENA Forskning via Riksarkiven har sjunkit med mer än hälften. Det vill historikern Claes Westling ändra på.–Boken är ett försök att göra en översikt över våra arkiv, var de finns, hur man hittar i dem och hur man gör för att hitta det som finns, säger Claes Westling, historiker och författare, aktuell med boken ”Våra historiska arkiv – en slumrande skatt”.

Ny bok om arkivens dolda skatter
–Trots att det som finns tillgängligt digitalt bara är tre procent nöjer sig många med att bara söka via datorn, berättar Claes Westling.

Inne på ett kafé i Vadstena sitter historikern Claes Westling med en rykande kopp kaffe och sin lika rykande färska bok framför sig på bordet. Inte så långt därifrån finns Riksarkivet inhyst i Vadstena slott där en del av det Claes Westling kallar för en slumrande skatt finns.

Med sin nya bok hoppas Claes Westling att fler ska välja att gräva djupare för att finna fakta kring det de valt att forska kring.
–Med digitaliseringen av våra arkiv nöjer sig många med att bara söka via datorn. Trots att det som finns tillgängligt digitalt bara är tre procent, berättar Claes Westling.

Claes Westling är lärarutbildad, filosfie doktor i historia och förste arkivarie vid Riksarkivet, med mer än 35 års erfarenhet av arkivforskning och med ett särskilt intresse för de äldre, ickedigitaliserade, arkiven. Han har hållit en mängd föredrag och skrivit ett antal artiklar om de historiska arkiven och deras användning. Sedan ett antal år ansvarar han för kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” vid Linköpings universitet.

Med boken Våra historiska arkiv – en slumrande skatt riktar sig Claes Westling till alla med ett intresse för historisk forskning, lärare och studenter på alla nivåer, journalister, arkeologer, kulturarbetare samt släkt- och hembygdsforskare.
Hans ambition är att boken ska vara ett stöd för dem som redan använder våra arkiv men också att tjäna som en inspiration och bjuda in nya användare.

Han berättar att siffran för antal besökare på Riksarkiven i Sverige sjunkit kraftigt.
–1997 hade Riksarkivet 100 0000 besökare men året innan pandemin, 2019, besökte 37 000 Riksarkivet. Man kommer åt vissa handlingar via datorn men mycket av det digitala hör ihop med det som finns i arkiven, en överväldigande stor del av våra historiska arkiv finns endast i form av pergament och papper – en slumrande skatt som bara väntar på att upptäckas, säger Claes Westling.

MIA KARLSVÄRDClaes Westling har skrivit en bok som ska vägleda de som är intresserade av forskning. Foto: Mia KarlsvärdMed boken Våra historiska arkiv – en slumrande skatt riktar sig Claes Westling till alla med ett intresse för historisk forskning. Foto: Mia Karlsvärd


PÅ STARTSIDAN JUST NU