Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
MOTALA 2024-1-23 KL. 12:20

Lalandia förlänger inte avtalen med Motala kommun

Av Mia Karlsvärd

MOTALA Avtalen mellan Motala kommun och Lalandia har löpt ut. Lalandias styrelse har beslutat att inte förlänga avtalen.

Lalandia förlänger inte avtalen med Motala kommun
– Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för nya etableringar som bidrar till tillväxt och vår profilering som sjöstad, säger kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson (M). Foto: Mia Karlsvärd

Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige 2018 och har sedan dess befunnit sig i en process med överklaganden. I går meddelade Lalandia till Motala kommun att avtalen är uppsagda och inte kommer att förnyas i detta läge.
– Det är naturligtvis ett mycket tråkigt besked men vi har samtidigt förståelse för Lalandias beslut, säger kommundirektör Peter Ingesson i ett pressmeddelande.
Arbetet med etableringen av semesteranläggningen Lalandia i Motala har pågått sedan 2016. Efter ett antal turer var det senast fladdermöss som bromsade projektet, när mark- och miljödomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut för området där Lalandia skulle byggas.
– Kommunens och Lalandias gemensamma mål har under hela processen varit att Lalandias etablering skulle genomföras. Avsiktsförklaringen med Lalandia skrevs 2016 och därefter påbörjades detaljplanearbetet. Projektet drog ut på tiden då samtliga beslut och detaljplaner överklagades och rättsprocessen blev långdragen, säger kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson (M).

Kommunen säger i pressmeddelandet att avsikten fortfarande är att skapa förutsättningar för en större etablering inom besöksnäringen i Varamon och att arbetet med detaljplanerna kommer att fullföljas.

– Detaljplanearbetet fortsätter och när dessa är på plats har vi mark som är avsedd för besöksanläggningar. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för nya etableringar som bidrar till tillväxt och vår profilering som sjöstad, säger Mark Henriksson.

– Kommunen har möjlighet att förhandla med intresserade aktörer och även om olika projekt skiljer sig från varandra är kommunens mål och uppdrag detsamma oavsett vilken etablering det blir, säger mark- och exploateringsingenjören Oskar Höglund i samma pressmeddelande.

Lalandia skriver i ett eget pressmeddelande att det är inte uteslutet att Lalandia kan återuppta arbetet med att etablera en semesteranläggning i Sverige vid ett senare tillfälle, men tills vidare stoppas arbetet med att etablera detta i Motala.

MIA KARLSVÄRDPÅ STARTSIDAN JUST NU