Klik venligst
MOTALA 2024-2-1 KL. 06:00

17-årig pojke dömd för brott igen

Av Sara Anderberg

MOTALA En 17-årig pojke och dömd återfallsförbrytare från Motala som har dömts för flera brott har överklagat sin dom till Högsta domstolen men där har man beslutat att inte ens ta upp fallet.


17-åringen var bara 16 år förra våren då han ska ha slagit ner en annan pojke och ryckt åt sig dennes el-sparkcykel. Det skedde i Motala centrum den 24 maj. För detta dömdes han för rån i tingsrätten och för övergrepp i rättssak eftersom han ska ha hotat att döda den nedslagne om denne vände sig till polisen.
17-åringen dömdes också för olovlig körning för att ha kört en A-traktor som han inte hade rätt att köra eftersom den inte var tillräckligt begränsad för att gälla som en A-traktor.

Han dömdes till 70 timmars ungdomstjänst av tingsrätten.
Hovrätten gjorde en något annorlunda bedömning är tingsrätten. I stället för rån ansåg hovrätten att pojken hade gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Detta eftersom det inte var bevisat att han hade tagit elsparkcykeln för att använda den som sin, utan bara att han hade tagit den för att färdas bort från platsen.
Hovrätten underkände också åtalet om olovlig körning samt minskade straffet till 60 timmars ungdomstjänst. I övrigt gällde tingsrättens dom.
Pojken var inte nöjd utan klagade till Högsta domstolen. Där får han inte fallet prövat och det innebär att domen från hovrätten gäller.
Pojken dömdes i början av 2023 för andra brott, begångna under 2021 och 2022, alltså delvis när han var bara i 15-årsåldern.
Domen från tingsrätten, som fastställts i hovrätten, innebär att pojken måste underkasta sig ungdomsvård. Han ska bland annat träffa en särskild kontaktperson i upp till tio timmar per vecka i minst sex månader. Han har också att leva upp till ett särskilt ungdomskontrakt.

Pojkens offer från förra vårens attack har mått mycket dåligt efteråt. Han har tilldömts ett skadestånd på 20 000 kronor för kränkning. Offret får också ersättning för saker som förstördes i attacken, sammanlagt med 16 700 kronor.

SARA ANDERBERG


PÅ STARTSIDAN JUST NU