Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2023-10-11 KL. 10:35

Ungdomsindikatorn: Dyster syn på tillvaron

Av Josefin Petersson

Ungdomsindikatorn: Dyster syn på tillvaron
Foto: Pressbild

I dag släpper Länsförsäkringar sin första upplaga av Ungdomsindikatorn, som läser av det ekonomiska läget bland unga människor mellan 18–24 år. Resultaten för det tredje kvartalet 2023 visar att unga vuxnas syn på det ekonomiska läget förbättrats. Men stämningsläget är fortsatt på mycket svaga nivåer jämfört med det historiska normalläget. -Uppgången är glädjande men den sammantagna bilden bland unga är att de har det mycket tufft just nu, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Synen på den egna ekonomin bidrog till att Ungdomsindikatorn steg något tredje kvartalet
-/+ Synen på Sveriges ekonomi
+ Synen på den egna ekonomin
- Synen på arbetslösheten i landet
- Synen på risken att själv bli arbetslös

-Det är såklart glädjande att Ungdomsindikatorn stiger, men det är endast marginellt och den allmänna bilden bland unga är idag dyster, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Privatekonomin på fortsatt svaga nivåer
Bland de unga svarar 36 procent att de tror att den egna ekonomin kommer bli bättre om ett år jämfört med 13 procentenheter som tror det motsatta.
Samtidigt har synen på det svenska ekonomiska läget försvagats något jämfört med perioden innan, men de tillfrågade anser ändå att landets ekonomi är starkare idag än för ett år sedan. Däremot försämrades utsikterna.

- Unga är i allmänhet dystra kring det ekonomiska läget, och i detta sammanhang är man särskilt pessimistiska gällande sin privata ekonomi i förhållande till Sveriges övergripande ekonomi. Det är onekligen så att de senaste 1,5 årens sämre tider satt djupa spår i ungas egna ekonomier, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Oro för arbetslöshet
Unga tror att arbetslösheten totalt i Sverige kommer att öka. Den bedömda risken att själv bli arbetslös har också ökat
Under det tredje kvartalet trodde 45 procent av de unga att arbetslösheten i Sverige kommer att öka det närmaste året, jämfört med 12 procent som tror på det motsatta.

Gällande risken att själv bli arbetslös är det 19 procent som anser att risken ökat jämfört med 27 procent som anser att risken minskat. I sammanhanget är det en ovanligt stor andel som upplever en ökad risk att själv bli arbetslös.

-Arbetsmarknaden har stått emot väl givet de sämre tider som vi haft det senaste året. Men mycket pekar på att arbetslösheten ska öka och det avspeglas väl i hur de unga ser på situationen. Resultaten är såklart dåliga för de unga eftersom de har en svagare ställning på arbetsmarknaden och riskerar att bli av med jobbet allra först eller inte komma in alls, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Sparandet
Intresset för att spara håller i sig bland unga, även om det finns en tydlig trend om att fler drar ned på sitt sparande.

Därför en Ungdomsindikator
I åldern 18 – 25 år är det många som tar sina första steg in i vuxenlivet - flyttar hemifrån, utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden. Dessa steg har en stor inverkan på deras ekonomiska levnadsvillkor och syn på framtiden. Samtidigt påverkas unga i mycket stor utsträckning av det allmänna ekonomiska läget, särskilt med tanke på att unga generellt sett är relativt oetablerade på arbetsmarknaden, har lägre inkomster samt har mindre samlat kapital. Unga är sammantaget en relevant tempmätare på konjunkturläget.

En viktig förutsättning för att landets unga vuxna ska känna sig trygga är bland annat att de har goda ekonomiska levnadsvillkor, möjlighet att försörja sig, har en trygg inkomst och tillräckliga ekonomiska resurser.

Ungdomsindikatorn syftar till att vara ett kunskapsunderlag för att få en bild av hur unga vuxna ser på tillvaron. Det kan även användas som ett inlägg i den allmänna debatten om hur vi skapar en långsiktig stabil ekonomisk grund för nästa generation.

Om Ungdomsindikatorn
Ungdomsindikatorn läser av det ekonomiska läget bland unga människor mellan 18–24 år.
Ungdomsindikatorn är ett kompositmått som anger vad unga tycker om det ekonomiska läget, baserat på hur man ser på privatekonomin, Sveriges ekonomi, arbetsmarknaden samt sparandet.
Ungdomsindikatorn tas fram av Länsförsäkringar som ansvarar för analys och kommentarer. Ungdomsindikatorn publiceras fyra gånger per år, i början av oktober, januari, april och juli.

PÅ STARTSIDAN JUST NU