Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-9-19 KL. 08:00

Två av fem kommuner har analyserat tillgången till idrottsytor

Av Thomas Edgren

Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar att endast två av fem kommuner har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Drygt hälften av kommunerna har en plan för de närmsta tre åren eller längre för renoveringsbehov i kommunen.

Två av fem kommuner har analyserat tillgången till idrottsytor
Tillgången till ytor är avgörande för en idrottsförening ska kunna ta emot unga, men bara två av fem kommuner har gjort en analys över tillgången till idrottsytor. Foto: Thomas Edgren

Tidigare undersökningar från Riksidrottsförbundet pekar på ett skriande behov av fler ytor och miljöer för idrott samt ett stort renoveringsunderskott.

Tillgången till idrottsytor är avgörande för en idrottsförening som ska kunna ta emot och aktivera barn och unga, främja folkhälsa samt skapa möten och gemenskap. Trots det har endast två av fem kommuner arbetat med att ta fram en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen.

Tidigare i år publicerade Riksidrottsförbundet rapporten Över stock, snö och sarg - Anläggningssituationen i Sverige för att belysa hur föreningslivet upplever den plats de idrottar på. 43 procent av idrottsföreningarna i storstäder och storstadsnära kommuner uppger att de har stort behov av fler tider och fler ytor att idrotta på.

Bristen på tid och plats leder till att föreningar tvingas säga nej till nya medlemmar. Mer än var tredje förening som riktar sig till barn och ungdomar säger i dag nej till nya medlemmar på grund av platsbrist.
- Att så få av Sveriges kommuner har gjort en analys rimmar illa med de brådskande behov som vi ser att Sveriges idrottsföreningar står inför. Fler kommuner behöver identifiera vilka behov som idrottsrörelsen har lokalt. Utan plats för idrott kan inte idrottsrörelsen vara den positiva samhällskraft som vi vill att den ska vara, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Årets kommunundersökning visar även att 56 procent av kommunerna har gjort en analys eller tagit fram en plan för större renoveringsbehov som sträcker sig tre år framåt eller längre. Kommunerna som har arbetat med detta har främst identifierat stora renoveringsbehov när det gäller idrottshallar, simhallar samt boll- och fotbollsplaner.

När Riksidrottsförbundet ställer frågan till idrottsföreningar blir svaret att nästan 50 procent, utspridda över hela landet, upplever att det finns ett stort renoveringsbehov.
- Idrotten får inte glömmas bort i samhällsplaneringen, det blir kostsamt i längden och drabbar både individer och samhället. Sveriges 290 kommuner bär ett tungt ansvar, men även politiker på nationell nivå behöver bidra med beslut, stöttning och finansiering. Att tillsätta en eller flera nationella samordnare som kan samla olika aktörer ser vi som ett naturligt steg, säger Björn Eriksson.Om undersökningen
Kommunundersökningen genomförs årligen av Riksidrottsförbundet. Årets kommunstudie skickades ut till samtliga kommuner i Sverige. 82 procent av kommunerna svarade på enkäten. Enkäten består av ett 30-tal frågor som rör områden som föreningsbidrag, utvecklingsplan/lokalförsörjningsplan för idrottsanläggningar, analys av tillgången till idrottsytor samt analys eller plan gällande större renoveringsbehov.


PÅ STARTSIDAN JUST NU