Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-9-17 KL. 08:00

Nytt samarbete ska stärka företag i sydöstra Sverige

Av Thomas Edgren

Fem science parks i sydöstra Sverige inleder nu ett samarbete för att stärka tillväxt och innovation i regionens små och medelstora företag. Det är Kalmar Science Park, Växjö Linnæus Science Park, Blue Science Park i Karlskrona, NetPort Science Park i Karlshamn och Krinova i Kristianstad.

Nytt samarbete ska stärka företag i sydöstra Sverige
Samarbete. Jörgen Adolfsson (Blue Science Park), Fredrik Lindblad (Växjö Linnæus Science Park), Louise Östlund (Kalmar Science Park), Christian Nyhlén (Krinova), Kerstin Nensén (Netport Science Park). Foto: Science Park

Genom samarbetet kan science parkerna med sina profilområden ge ett bättre erbjudande till regionens bolag, inom bland annat digitalisering, e-handel, hälsa, livsmedel, marinteknik, skog och energi. Det betyder att företag – oavsett om de finns i Blekinge, Kronoberg, Skåne eller Kalmar län – får tillgång till fler insatser, utbildningar, seminarier och mötesplatser. Detta inom fler spetsområden som på ett mer kvalificerat sätt kan stödja dem att utvecklas och växa.
- Nu mer än någonsin förändras omvärlden i ett snabbt tempo, där bland annat trender och innovationer påverkar vårt omgivande samhälle. Detta medför nya utmaningar för företagen då de behöver förhålla sig till de externa faktorerna som påverkar tillväxt och lönsamhet, säger Fredrik Lindblad, vd för Växjö Linnaeus Science Park.
-
- - Den gemensamma styrkan av våra science parker kommer att bidra till en ny innovationshöjd som stöttar utvecklingstakten hos sydöstra Sveriges alla små och medelstora företag.

Bakgrunden till samarbetet är att skapa förutsättningar att lösa de tillväxtutmaningar som näringslivet i sydöstra Sverige delar. Gemensamt vill parkerna skapa en attraktiv miljö där företag känner att de kan stanna och växa utan att behöva flytta till storstadsregioner som Stockholm, Köpenhamn eller Berlin för att utvecklas på en internationell marknad.
I förlängningen är målet att attrahera mer kompetens och locka fler människor och företag att etablera sig i regionen. Samarbetet kan även bidra till att företagen snabbare ställer om till grön, cirkulär ekonomi och ny teknik. Något som är avgörande för företag som vill växa.

Nu i höst inleds det konkreta samarbetet med att ett flertal aktiviteter blir tillgängliga för företag i sydöstra Sverige. Här är några exempel:
• Seminarier om ledarskap
• Hur du kan utveckla din verksamhet med AI
• Tech Heads 2022 - Konferens för it-utvecklare
• Digibrunch – Security Awareness, mänskliga brandväggar
• Verktyg för användarcentrerad cirkulär design
• Få grepp om ditt företags ekonomiFakta Science parks
Science parks är stimulerande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva företag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och utgör ofta en plattform för olika innovations- och utvecklingsprojekt. I Sverige finns det ett 60-tal science park-miljöer, de flesta med en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.


PÅ STARTSIDAN JUST NU