Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-7-12 KL. 09:18

Kvinnor och barn stöttas akut i Ukraina

Av Sara Anderberg

Särskilt stöd till kvinnor och barn samt matpaket och andra förnödenheter. Nya beslut om stöd till akutinsatser genom Radiohjälpen fortsätter att göra skillnad i Ukraina.

Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpen beslutat om ytterligare projektstöd till insatser som gör skillnad i Ukraina och för de människor som flyr. Fler projekt förutses inom kort att kunna beviljas.
Radiohjälpens akuta insamling började i samband med Melodifestivalen två dagar efter invasionen. Insamlingen fortsatte med insamlingen i samband med konserten Vi spelar för freden, på Konserthuset i Stockholm, följt av konserten på Avicii Arena med Hela Sverige Skramlar för Ukraina. Hittills har mer än 130 miljoner kronor samlats in av Radiohjälpen. Stödet beviljas endast till de sökande organisationer som innehar partnerskap med Radiohjälpen och möter projektkriterierna.
Tre nya beslut har fattats av Radiohjälpen till stöd för Ukraina:
• Nödhjälp skärskilt riktade till kvinnor och barn, tio miljoner kronor
Krigsdrabbade barn och kvinnor i regionerna Kiev, Sumy, Kherson, Zaporizhzhya och staden Kyiv får tillgång till omedelbar hjälp för att kunna återta sina liv och få möjlighet att delta i återuppbyggnaden av sina samhällen. Stödet kanaliseras via organisationen Erikshjälpen.
• Matleveranser och förnödenheter, fem miljoner kronor
Kriget i Ukraina påverkar hela befolkningen, och projektet fokuserar på de stora behoven av mat. Människor flyr och marknader stänger ner, samtidigt som människors försörjningsmöjligheter uteblir i konflikten. Därför kommer organisationen ADRA Sverige genom detta projekt verka för att transportera in mat och andra förnödenheter (exempelvis filtar, generatorer, kläder, hygienartiklar) till de områden som inte har en fungerande marknad.
• Skydd till barn som tvingats på flykt, fem miljoner kronor extra
Med anledning av det mycket stora antalet barn som tvingats på flykt och därmed utsätts för stora risker är projektets fokus att stötta de barn och unga som är i störst behov av trygghet och skydd. Exempelvis planeras för att ge barn och deras vårdnadshavare juridiskt och psykosocialt stöd, men även stärka personal och volontärer inom den bredare barnskyddssektorn. Totalt stöd är 10 miljoner kronor, varav fem miljoner beviljades redan i mars och inkluderar stöd från Radiohjälpens kampanj Världens Barn. Stödet sker via organisationen Plan International Sverige
Förutom dessa projekt har Radiohjälpen tidigare beslutat om stöd till följande insatser:
Rent vatten, sanitet och första hjälpen, tio miljoner kronor
Beviljade medel ska gå till bland annat arbete med vatten, sanitet och hygien, första hjälpen, skydd och psykosocialt stöd till människor i Ukraina. Även specifikt stöd till människor på flykt omfattas av insatsen, såsom filtar, hygienartiklar och skydd. Kapacitetsstärkande insatser för lokala föreningar inkluderas också, i syfte att kunna svara upp mot behov även framgent. Totalt väntas 2 miljoner människor nås. Stödet sker via Svenska Röda Korsets arbete i Ukraina. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.
Trygghet, skydd och psykosocialt stöd, tiomiljoner kronor
Projekt har fokus på trygghet och skydd, mental hälsa och psykosocialt stöd för människor som flytt Ukraina. Även kontantstöd till människor på flykt inkluderas, avsedda att användas till mat, hyra och övriga basbehov. Dessutom ska särskilda hygienpaket och medicinskt basmaterial distribueras inne i Ukraina. Totalt väntas 12 305 människor nås, varav cirka hälften barn. Stödet sker via ACT Svenska kyrkan. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.
Skydd, hälsa och psykosocialt stöd, tio miljoner kronor
Beviljade medel ska gå till bland annat skydd och utdelning av t ex filtar och hygienkit. Även psykosocialt stöd och hälsoinsatser för att förebygga smittsamma sjukdomar samt distribution av mediciner omfattas av insatsen, liksom psykosocialt stöd till sjukvårdspersonal och kontantstöd till människor på flykt. Stödet sker via organisationen PMU. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.
Säkra platser för barn, tio miljoner kronor
Fokus är bland annat så kallade ”blå punkter” vid gränsövergångar. Där bedöms passerande barns situation och riktade insatser med bland annat mat, medicin, sjukvård och psykologiskt stöd erbjuds. Ensamkommande barn identifieras och registreras. Även generellt stöd till människor på flykt såsom mat, hygien och skydd av barn omfattas av insatsen, som väntas nå totalt 3,5 miljoner människor, varav 2,2 miljoner barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet sker via Unicef Sverige. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.
Barns överlevnad, fem miljoner kronor
Stöd ges till arbetet med särskilda center i gränsområden. Centren erbjuder stöd till ankommande familjer med bland annat skydd genom så kallade barnvänliga områden, samt juridiskt och psykosocialt stöd. Även distribution av filtar, kläder, vattendunkar och liknande omfattas av insatsen, liksom kontantstöd till familjer och utbildning till lokal personal i att identifiera och hantera ensamkommande barn. Totalt väntas ca 10 000 personer nås, varav hälften barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet sker via Rädda Barnen Sverige
Mediciner och krigskirurgi, tre miljoner kronor
Stöd ges till arbetet med medicinska och humanitära insatser i olika delar av landet för att möta de akuta behoven. Insatsen omfattar även att förse vårdinrättningar med medicinsk utrustning och att genom utbildning förbereda personalen för stora inflöden av skadade och för krigskirurgi. Löpande bedömningar görs för att kunna anpassa och utöka insatserna både i Ukraina och i angränsande länder utifrån de behov som uppstår. Stödet sker via Läkare Utan Gränser
Radiohjälpens insamling Världens Barn bidrar särskilt med att stötta tre av de beviljade barnprojekten, dvs till Rädda Barnen, Plan Sverige och Unicef Sverige.
Så kan du vara med och lindra nöden i Ukraina
Swisha till 9019506, märk din gåva ”Ukraina”. Det går också att ringa Radiohjälpens gåvotelefon 099-90 100 för att skänka 100 kronor. Här kan du starta en egen digital insamlingsbössa.
PÅ STARTSIDAN JUST NU