Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-12-22 KL. 16:00

De lämnade 28 000 namn till bostadsministern

Av Thomas Edgren

Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut på många orter i dagens Sverige.

De lämnade 28 000 namn till bostadsministern
Förbundsordförande Marie Linder och valledare Ola Palmgren lämnade över 28 000 namnunderskrifter till bostadsminister Andreas Carlsson (tv). Foto: Hyresgästföreningen.

Samtidigt öser staten enligt Hyresgästföreningen miljarder över de som äger sitt boende och det råder brist på politik som faktiskt tar itu med bo-orättvisan. De 28 000 svenskar som skrivit under Hyresgästföreningens upprop mot bo-orättvisan vittnar om att många vill se krafttag mot problemen på bostadsmarknaden.

- I valrörelsen var vi ute och träffade tusentals väljare. Många vittnar om bostadsbrist, trångboddhet och oro för hur de ska klara sin ekonomi varje månad. Det resulterade i 28 000 namnunderskrifter mot bo-orättvisan. Det känns bra att idag få lämna över alla de här namnen till bostadsministern och också få tala om hur allvarligt läget är på bostadsmarknaden och inte minst höra hans syn på saken, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.
-
I veckan lämnade Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder och valledare Ola Palmgren över de 28 000 namnunderskrifter som skrivit på mot bo-orättvisan.


- Det är brist på aktiv bostadspolitik som skapat bo-orättvisan. Bostadsbrist och renovräkningar är ingen naturlag, det är resultatet av politiska beslut. Det är därför människor inte hittar ett eget tryggt hem eller prisas ut från bostadsmarknaden, med enorma konsekvenser för både den enskilde och för samhället. Nu är det dags för bostadsministern att göra om och göra rätt, säger Ola Palmgren, valledare på Hyresgästföreningen.


FOTNOT
Hyresgästföreningens krav för att stoppa bo-orättvisan

1. Bygg fler bostäder med lägre hyror. 9 av 10 svenskar bor redan i en kommun med bostadsbrist och nu ser byggandet ut att närmast halveras under 2023 på grund av det ekonomiska läget. Samtidigt är hyrorna i det som byggs skyhöga – i genomsnitt kostar en nybyggd hyrestrea i Stockholmsregionen cirka 12 000 kronor per månad. Därför måste staten ta ökat ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet och införa ett förmånligt bygglån som håller uppe byggandet i svåra ekonomiska tider. Det skapar inte bara nya bostäder för Felicia och tusentals andra, utan också fler jobb på arbetsmarknaden.


2. Sätt stopp för fenomenet renovräkning. Hawa är inte ensam om att ställas inför en kraftig hyreshöjning när fastighetsägaren vill rusta upp. 200 000 bostäder behöver fortfarande renoveras de kommande tio åren och för att det inte ska leda till att människor i tvingas flytta måste politiken agera. Vi föreslår därför reformpaketet Renovera Sverige för att sänka hyran för en vanlig hyresgäst med ungefär 1 200 kronor i månaden efter en renovering samtidigt som vi möjliggör energieffektivisering och renovering på svagare marknader och förstärker möjligheten för löpande underhåll av bostäder.


3. Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. Under nästa år förväntas statens kostnader för ränteavdraget för de som äger sin bostad öka med cirka 13 miljarder. En välkommen krockkudde för många bostadsägare när räntorna stiger. Men inte en spänn budgeteras för att stötta Bosse och tusentals andra hyresgäster när fastighetsägarna vill höja hyrorna med uppåt 10 procent över hela landet. Dags för en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende.PÅ STARTSIDAN JUST NU