Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-9-22 KL. 08:00

Akademiskt samarbete gör examen möjlig för YH-studerande

Av Thomas Edgren

Utbildningsinstansen FEI lanserar nu en så kallad Top-up degree, i samarbete med brittiska Coventry University. Det gör det möjligt för fler med en svensk yrkeshögskoleexamen att studera vidare på universitetsnivå och få en akademisk examen.

Akademiskt samarbete gör examen möjlig för YH-studerande
FEI lanserar nu en "Top-up degree" som gör det möjligt för fler att studera vidare på universitetsnivå. På bild Mikael Weimarck, FEI. Foto: FEI.

Utbildningsformen Top-up degree är en ettårig påbyggnadsexamen och utgör en brygga mellan yrkeshögskolan och universitetsvärlden.
- Efterfrågan på Top-up degree är stor. Det är många som har investerat tid i en YH-utbildning och som vill kunna studera vidare. FEI blir nu den enda utbildningsaktören i Sverige som gör det möjligt att ta steget från en yrkeshögskoleexamen till en universitetsexamen, utan att behöva börja om från noll, berättar Mikael Weimarck, affärsutvecklingsansvarig på FEI.

FEI:s nya samarbete med Coventry University gör att personer med relevant YH-examen kan läsa en Top-up degree och uppnå en internationell universitetsexamen, Bachelor of Science (Honours), som motsvarar en svensk kandidatexamen. Utbildningarna genomförs i Stockholm och online på distans via hybridformatet FEIFLEX, och Coventry University utfärdar examen.
- – Med en tvåårig YH-examen krävs, tack vare vårt samarbete, endast ett års studier för att uppnå en kandidatexamen, och därefter finns möjligheten att fortsätta läsa vidare mot en magister- eller masterexamen.

Coventry University är ett högt rankat universitet och ett av de största i Storbritannien. De har lång erfarenhet av internationella samarbeten, med ett globalt nätverk av 50 000 studerande och partnerskap med 150 utbildningsaktörer i 40 olika länder.
- Det är inte första gången som vi samarbetar med internationella universitet på det här sättet, FEI har stor erfarenhet av att erbjuda bryggor mellan YH-utbildningar och universitetsstudier. Vi har tidigare erbjudit en Top-up degree i International Business Management, som riktar sig till personer med en YH-examen inom företagsekonomi, berättar Mikael och förklarar att skillnaden är att de tillsammans med Coventry University har ett bredare utbud och erbjuder fyra Top-up degree, till personer med en tvåårig YH-examen även inom andra ämnesområden än företagsekonomi.

De Top-up degrees som erbjuds har fem inriktningar: International Accounting and Financial Management, International Business Management, International IT Management, International Production Management, och International Supply Chain Management. Utbildningarna bedrivs på engelska, är internationellt gångbara, och förbereder de studerande för arbete i internationella miljöer.

Många YH-utbildningar är väldigt nischade mot specifika yrkesroller medan dessa Top-up degrees ger bredare kunskaper inom bland annat strategi, ledarskap, hållbarhet och vetenskaplig metodik. Det gör att de studerande får rätt kunskaper och förutsättningar för att även studera vidare på magister- eller masternivå.

- – Vårt samarbete med Coventry University är ett sätt att bygga en bro mellan yrkeshögskolan och annan högre utbildning som ännu inte existerar i Sverige. Även om en YH-utbildning primärt ska leda till arbete och inte till vidare studier, så måste det finnas möjligheter till påbyggnadsutbildning för att möta framtidens kompetensbehov, säger Mikael Weimarck, affärsutvecklingsansvarig på FEI.


Fakta om FEI:
FEI erbjuder kurser, utbildningsprogram och YH-utbildningar inom bland annat företagsekonomi, juridik, fastighetsförmedling samt finans- och försäkring till hela Sveriges näringsliv. FEI grundades 1888 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag.


PÅ STARTSIDAN JUST NU