Klik venligst
MOTALA 2020-6-16 KL. 06:00

Motala är tredje bivänligaste kommunen

Av Lotta Hofström

MOTALA. Naturskyddsföreningen har kartlagt kommunernas arbete för att gynna vilda bin och andra viktiga pollinatörer. Motala är tredje bivänligaste i landet.

Motala är tredje bivänligaste kommunen
Naturskyddsföreningens enkätundersökning besvarades av 212 av landets kommuner. Foto: Pixabay

- Det är glädjande att se Motala kommuns arbete för att skapa en attraktivare miljö för pollinatörer och som också ger oss människor ett mervärde, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

I undersökningen ”Sveriges bivänligaste kommun 2020” tittar Naturskyddsföreningen på aktiva och strategiska insatser som är avgörande för den biologiska mångfalden.

Kommunerna i toppen av listan - med förstaplaceringen Helsingborgs stad följt av Göteborgs stad, Motala, Lomma och Nybro - har påbörjat eller redan genomfört flera av åtgärderna som Naturskyddsföreningen mätte i undersökningen. Det kan handla om blommande vägkanter, grön infrastruktur, ställt om gräsytor till blommande äng och tagit hänsyn till pollinatörer vid planering och anläggning av nya områden, står att läsa i ett pressmeddelande.

- Kommunernas arbete är föredömligt i en tid som kan vara avgörande för allas vår framtid. Det visar att de tar detta på stort allvar och vi hoppas att andra kommuner inspireras av deras arbete, säger Karin Lexén.


Naturskyddsföreningen om bin

Var tredje av Sveriges 270 vilda bi-arter håller på att försvinna på grund av bland annat kemiska bekämpningsmedel, matbrist och ett förändrat landskap. I längden får det allvarliga konsekvenser för oss människor.

Att ta bort kemiska bekämpningsmedel, gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter är andra viktiga insatser som kan göra skillnad.

PÅ STARTSIDAN JUST NU