Klik venligst
MOTALA 2021-11-26 KL. 20:37

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan

Av Anton Rimstedt

MOTALA. Med ett år kvar till valet sitter Östgötatidningen under hösten ner med några av våra kommuners främsta politiska företrädare. Sist ut bland våra kommunstyrelsenordföranden är Mark Henriksson (M) i Motala. När vi inledde den här artikelserien satt han på en helt annan stol, men efter en turbulent höst i Motalapolitiken kan vi till slut sitta ned med den nytillträdda kommunstyrelsenordföranden.

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan
Mark Henriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Motala. Foto: Anton Rimstedt.

– När frågan kom upp kände jag att jag hade ett gott stöd inom partiet och att jag med gott samvete kunde lämna över bildningsnämndens arbete. Jag tycker att det har varit otroligt roligt sen jag tillträdde på den här posten. Det har faktiskt varit så att jag har haft svårt att somna för att jag har varit så sugen på att åka och jobba.

Ni kan historien vid det här laget. Annelie Almérus (M), dåvarande kommunstyrelsens ordförande, lämnade i september alla sina politiska uppdrag på grund av partiinterna meningsskiljaktigheter. Almérus kom med anklagelser mot det egna partiet som handlade om ”informellt ledarskap i partiet” som gjorde hennes uppdrag omöjligt att utföra, och hon gjorde även gällande att det fanns en ”unken kvinnosyn” på sina håll i Moderaterna lokalt i Motala.

I oktober tog dåvarande bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M) över ordförandeklubban i kommunstyrelsen och när vi träffas på hans kontor har det gått ungefär en månad på det nya jobbet.

– Efter det att vår förre KSO avgick så har vi gjort en enkätundersökning med våra kvinnliga medlemmar och i inga av svaren ser vi några problem med jämställdhetsfrågor inom partiet. Vi bevakar hela tiden att vi har en god partikultur och vi kommer fortsätta med årliga enkätundersökningar inom partiet. Jag har sagt det tidigare, men jag hade inte gått in i ett parti som har en osund kultur och människosyn, säger Mark Henriksson.

Men utifrån Annelie Almérus perspektiv fanns ju ändå de här problemen, så någonstans är, eller var, det ju ett problem om hon upplevde det så?

– Så är det. Och det är ju hennes perspektiv och det kan inte jag uttala mig om. Jag har respekt för hennes åsikt men den bilden är ingenting som jag känner till, så kan jag väl säga.

Hur har den här turbulensen och avhoppet påverkat det politiska arbetet i Motala?

– Det är alltid jobbigt när det blir avbrott under en mandatperiod, men jag tycker att vi har hittat en bra organisation nu framåt och jag vill hävda att arbetet inom politiken inte har tagit skada av det här.

Ert parti då, har det tagit skada?

– Det här är givetvis något som påverkar partiet. Någon form av inverkan får det, så jag tror att vårt parti har tagit skada av det här.

När vi sätter oss på Mark Henrikssons kontor i kommunhuset i Motala så har ett nytt moln precis tornat upp sig på kommunhimlen i Motala. Bara minuter innan Östgötatidningen kommer in har Mark Henriksson nåtts av beskedet från mark- och miljödomstolen angående Lalandia att man upphäver Motala kommuns beslutade detaljplaner för de planerade semesterbostäderna vid Vildmarken, kommunens tidigare stugby och Folkets Park.

Mark- och miljödomstolen underkänner Motala kommuns detaljplaner för stugbyarna med hänvisning till strandskyddet. Dock så godkänns den planerade anläggningen intill Jätten. Men kommunen kommer med största sannolikhet att överklaga domen.

– Jag har inte jättemycket att säga i nuläget, men det är klart att det känns som en besvikelse att det föll ut som det gjorde. Nu får vi göra en värdering och se hur vi ska gå vidare. Men det är viktigt för Motala kommun att Lalandias etablering blir av, säger en förvånad Mark Henriksson efter att precis ha nåtts av beskedet.

Sista ordet är inte sagt i det här då?

– Nej, det finns ju en politisk majoritet bakom det här och vi får helt enkelt värdera det som har skrivits och komma fram till något.

Utmanande dagar på nya jobbet för Mark Henriksson. Dagen innan Lalandia-beskedet kom Lärarförbundet med sin årliga rankning över landets bästa skolkommuner. Medan grannkommunen Vadstena behåller sin andraplats i hela riket och fortsatt är Östergötlands överlägset bästa skolkommun så var det betydligt dystrare läsning för Mark Henriksson och Motala. Plats 204 av 290 kommuner, det att jämföra med förra årets placering, 83, för Motala.

En rad faktorer vägs in i Lärarförbundets rankning, sämst betyg får Motala i kategorierna ”Meritvärde årskurs 9” och hur kommunen anses vara som huvudman för skolan.

– Vi gjorde en kraftig minskning och det måste givetvis utvärderas också. Men jag är förvånad över resultatet, för vi har avancerat för 2021 vad gäller meritvärde i grundskolan och när vi kollar på vår resursfördelning till skolan och hur många behöriga lärare vi har så ligger vi ändå bättre än genomsnittet, säger Mark Henriksson, som alltså tidigare har suttit som bildningsnämndens ordförande.

Så enligt fakta du har så har ni förbättrat läget under det senaste året?

– Absolut. Och det finns det siffror på. Tittar man på våra meritpoäng så har vi brutit den trend som var nedåtgående under några år.

Surt att få en sån rankning på sig då?

– Ja, precis. Men viktigt att poängtera är som sagt att vi har förbättrat resultaten det senaste året.

Sneglar man åt Vadstena och försöker kopiera något de gör?

– Absolut så är jag väldigt imponerad över Vadstenas resultat, sen så har vi väldigt olika förutsättningar i Motala och i Vadstena, så det är svårt att applicera någon ”copy-paste”. Vi behöver hitta vår egen modell här, samtidigt har vi en dialog med Vadstena och försöker ta till oss av goda exempel runtomkring oss.
– Vi har betydligt fler skolor här än i Vadstena. I en liten organisation har man lättare att ha själva organisationen nära enheterna. Hos oss finns det fler mellansteg. Vi har nog också andra, och fler, socioekonomiska utmaningar i Motala, avslutar Mark Henriksson.


Anton Rimstedt


Mark Henriksson (M), på kontoret i kommunhuset. Foto: Anton Rimstedt.


PÅ STARTSIDAN JUST NU