Klik venligst
MOTALA 2022-9-21 KL. 13:47

Satte mat i halsen-dog

Av Sara Anderberg

MOTALA En person på ett äldreboende i Motala satte mat i halsen och dog. Nu görs en Lex Sarahanmälan av vårdföretaget Attendo.

Inspektionen för vård och omsorg har fått en anmälan enligt lex Sarah från Attendo Sverige AB avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid ett äldreboende i Motala.
Anmälan handlar om att en person sätter mat i halsen och inte klarade av att hosta upp. Personalen ska snabbt ha påbörjat räddningsinsatser i form av hjärt- och lungrädding samt tillkallat ambulans.
Ingen hjälpinsats visade sig fungera och personen som hade satt i halsen avled.
Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att personalen gjort allt man kunnat kräva för att rädda livet på den äldre personen. Ändå lyckades inte insatsen.

SARA ANDERBERG


PÅ STARTSIDAN JUST NU