Klik venligst
MOTALA 2023-6-27 KL. 06:00

Sabotage försenar arbetet med Strömbron

Av Mia Karlsvärd

BORENSBERG Underhållet av Strömbron blir försenat på grund av sabotage meddelar Trafikverket.
Det innebär ytterligare en tid där bilister, cyklister och gående får samsas om körfältet på den smala stenbron.
I höst påbörjar Motala kommun arbete med att se över trafiksituationen på bron.

Sabotage försenar arbetet med Strömbron
Flygbild över Strömbron i Borensberg. Foto: Motala kommun

Sedan 15 maj har arbete med underhåll genomförts av Svevia, på uppdrag av Trafikverket, på Strömbron i Borensberg. Räckena på bron är rostiga och målas för att de ska få en förlängd livslängd. När Svevia målar om räckena tar de just nu upp en tredjedel av vägen som påverkar trafiken över bron.

– Strömbron är en gammal bro och för den trafiken som finns i dag behöver den förstärkas, berättar Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Vad gör ni då?
– Det är framför allt räckena vi tittar på men också på belastningen vad Strömbron klarar av framöver.

Arbetet på Strömbron påbörjades den 15 maj och enligt tidigare planering skulle arbetet vara klart efter sex veckor. Nu har det försenats.
De tillfälliga trafikljusen som satts upp på varde sida av Strömbron har vid flera tillfällen utsatts för sabotage. Batterier till trafikljusen har blivit stulna och en strömkabel har slitit av. Någon har också kastat ner markeringarna för gång- och cykelvägen i Motala ström.

När kommer arbetet att vara klart?

– Tidigare sa projektledaren att de låg hyfsat till i planeringen och att de räknade med att kunna gå i mål vid månadsskiftet. Det visade sig inte stämma.
Han fortsätter:
– Det stora problemet har inte varit jobbet i sig, utan ljusreglingen och skadegörelsen som den utsatts för.

Hur påverkar det arbete? Har ni varit tvungna att lägga ner arbetet?

– Ja, då får vi bromsa arbetet.

Nu meddelar Trafikverket att arbetet kommer ta ytterligare en vecka och inte bli klart förrän i juli.

Varför har ni inte gjort det här arbetet en annan tid på året?

– Allt som har med vägarbete mår bättre att göras i plusgrader.

Hade man inte kunnat göra detta i våras eller nu i höst?

– Grejen är att det alltid är bra att måla och reparera när det är ordentligt med plusgrader, annars håller det inte lika bra. Den andra anledningen är att entreprenörer måste ha bra förutsättningar för sitt manskap och maskiner.

Flera Borensbergsbor har påpekat att de känner sig otrygga när de ska går över bron och att det legat glassplitter efter sabotaget av det ena trafikljuset vid gångstråket i över en vecka, vems ansvar är det?
– Vi polisanmäler skadegörelse, som vi från Trafikverket sedan följer upp.

Glassplittret vems ansvar är det?
– Huvudansvaret är vårt att man ska komma fram, i andra hand entreprenören.
Flera har klagat på att det är osynkat mellan broöppning och de tillfälliga trafikljusen, ska ni åtgärda detta?
– Det är alltid ett problem med broöppning, en del broöppningar är förplanerade och andra inte, och de som inte är förplanerade är svårare att tajma in.

Projektet med att se över Strömbron trafikmässigt är planerat först till 2024 meddelar Motala kommun.

–I höst kommer Motala kommuns trafik- och mobilitetsstrateg att påbörja ett projekt för att se över trafiksituationen på bron, berättar, Christine Stafström, Mark- och exploateringschef på Motala kommun.
I gällande detaljplan finns möjlighet för gång- och cykelväg vid sidan av befintlig bro, men inga beslut finns tagna att bygga den.

–När det gäller ytorna runt omkring så kommer vi i höst planera och projektera ytorna i Strömparken och själva byggnationen kommer förhoppningsvis att ske till sommaren 2024. Till nästa år kommer även troligtvis bryggorna att anläggas. Vi har fått ett positivt besked ifrån Länsstyrelsen, men tillståndet är inte helt klart än, säger Christine Stafström.

MIA KARLSVÄRD

PÅ STARTSIDAN JUST NU