Klik venligst
MOTALA 2023-1-31 KL. 20:23

Lions vill slippa markhyra och ge mer till välgörenhet

Av Mia Karlsvärd

BORENSBERG –Vi är ideella och ger bort allt överskott det borde kommun ta hänsyn till, säger Per-Olof Niemi, president Lions club Borensberg.

Lions vill slippa markhyra och ge mer till välgörenhet
Per-Olof Niemi, president Lions club Borensberg. Foto: Mia Karlsvärd

Lions club i Borensberg har arrangerat Husbyfjöl marknad sedan 1958 för att få in pengar att ge bort till välgörande ändamål. Trots det har Motala kommun helt plötsligt bestämt sig för att ta ut en markhyra.
– Vi skänker bort 100 procent av intäkterna till välgörande ändamål och vi i Lions tar inte ut några löner eller annan ersättning, vi jobbar ideellt. De administrativa kostnaderna betalas med medlemsavgiften, berättar Per-Olof Niemi, president Lions club Borensberg.

Tack vare att Lions club Borensberg arrangerar Husbyfjöl marknad får också flera lokala idrottsföreningar ett tillskott till sina aktiviteter. 2022 skänkte Lions club Borensberg närmare 200 000 kronor.
– Borensbergs IF och Kristbergs IF har bland annat hand om parkeringen vid marknaden. Förra året fick de tillsammans in 55 000 kronor till sin verksamhet, berättar Per-Olof Niemi.

Han berättar att Lions club Borensberg förra året också gav bidrag till flera andra lokala föreningar bland annat Tjällmo-Godegård orienterings klubb och Motala scoutkår. Varje år delar de också ut stipendier i samband med skolavslutningen på högstadiet Hällaskolan. I år bidrar de även till en skrivartävling på Bergvallaskolan i Borensberg. De står dessutom som arrangör för firandet på nationaldagen och julgransplundringen i Borensberg.
– Klubbens ändamål har alltid varit att främja och aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet, säger Per-Olof Niemi som därför tycker att det är konstigt att kommunen ändrar ståndpunkt angående faktura på markhyra.

2019 kom första beskedet från samhällsbyggnadsnämnden att Lions i Borensberg efter 60 års marknadstradition skulle betala hyra för marken där Husbyfjöl marknad arrangeras.
– Men det året fick vi ingen fakturera, då beslutades att vi slapp betala, säger Per-Olof Niemi.

Sedan kom pandemin och Husbyfjöl marknad ställdes in. Först 2022 kunde Lions återigen planera för marknad.
– När vi ansökte om tillstånd från polisen och när vi fick yttrandet framgick det att vi 2022 skulle få en faktura på 2000 kronor för varje påbörjad 1000 kvadratmeter yta.

Vilket innebar en faktura på 42 000 kronor.

Protesterade ni när ni fick fakturan?
–Jo, vi begärde att slippa betala och hörde av oss till kommunstyrelsen fyra månader innan Husbyfjöl marknad, berättar Per-Olof Niemi och visar brevet de skrivit till kommunstyrelsen i maj 2022.
– Men vi fick inget svar från kommunstyrelsen däremot i yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden fick vi veta att vi skulle få en faktura på 42 000 för användning av kommunens mark.

Senare, i september beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Motala kommun att Lions Borensberg skulle få en halvering på fakturan. Vilket innebar att den slutliga fakturan blev 21 000 kronor.

Är ni nöjda med den rabatten?
– Nej, vi vill kunna använda de pengarna till att hjälpa och göra livet bättre för de som behöver stöd, säger Per-Olof Niemi.

Han säger också att han förstår om näringsidkare måste betala.
– Men vi har ju syftet i Lions att ge bort vårt överskott.

Hur tänker ni till nästa år?
–Vi har redan varit i kontakt med kommunen och begärt att vi hädanefter ska få befrielse från den här taxan, men har än så länge inte fått svar.

MIA KARLSVÄRD

PÅ STARTSIDAN JUST NU