Klik venligst
MOTALA 2022-3-30 KL. 15:21

Hjärta för andra och varandra

Av Mia Karlsvärd

MOTALA. –Proppen har gått, jag ber Jonny om hjälp, hörs någon ropa inne på Hjärta till Hjärta i Motala. Här känns det i hela atmosfären att målet är att hjälpa. Att hjälpa varandra och att hjälpa andra till ett bättre liv. Just nu riktas hjälpen extramycket till Ukraina.

Hjärta för andra och varandra
– Hjärta är för mig gemenskap. Det är fint att alla hjälper till och accepterar varandras olikheter, säger Moa och får en kram av Maria Lidberg. Foto: Mia Karlsvärd.

De som är sysselsatta med hjälparbetet på Hjärta till Hjärta är alltifrån volontärer, anställda och de som behöver en start eller nystart för att ta sig in på arbetsmarknaden. Alla jobbar de mot samma mål, att hjälpa.

–Vår huvudfokus nu är Ukraina och Rumänien. Sedan tänker vi också på våra övriga samarbetsländer, säger Mikael Joumé, direktor på Hjärta till Hjärta.

Han berättar att det är en utmaning att organisera ett hjälparbete, särskilt inledningsvis i en krissituation. Han säger att Hjärta till Hjärta har ett brett nätverk med organisationer som finns på plats i och kring Ukraina.

–I första skedet är det pengar vi bidrar med, i ett senare skede kan det bli aktuellt med hjälpsändningar. Det finns redan nu organisationer som har det i fokus som vi samarbetar med, säger han.

Pengarna kommer framför allt från privatpersoner som ger bidrag och från överskottet från butikerna. Vi jobbar febrilt med att förstå situationen och har redan en plan för att gå ut brett med hjälp, berättar Mikael Joumé.

Hjärta till Hjärta har
funnits som hjälporganisation i drygt 30 år och har sedan starten fokuserat på hjälparbete i Polen, Bulgarien, Rumänien, Albanien och Baltstaterna. Under de här åren har läget förbättrats i en del av länderna, exempelvis Polen och hjälpen fokuseras på de länderna där det fortfarande finns behov. Hjärta till hjärtas huvudmål är att motverka fattigdom och orättvisor.

–Vi har under de här åren jobbat internationellt med biståndsfrågor framför allt i östländerna. Vi är väldigt stolta över de projekt vi har utomlands, säger Maria Lidberg som är butikschef i Motalabutiken.

Hjälpen finns också betydligt närmre. I gemenskapen bland de som jobbar på Hjärta till Hjärta.
–Det här är ett lagarbete. Utan personalen och volontärer skulle det här aldrig fungera, säger Maria Lidberg.

Idag är butiken stängd. Trots det är det full aktivitet. Ute i butiken sorterar Sheeaetbehr Tesfey mindre varor som ska prismärkas.
–Det är bra här, att få träffa andra och alla är så trevliga, jag känner mig välkommen, säger hon.

Maria Lidberg berättar att det är fler och fler unga som vill engagera sig i Hjärta till Hjärtas verksamhet. En av dem är Moa.

– Hjärta är för mig gemenskap. Det är fint att alla hjälper till och accepterar varandras olikheter, säger Moa.

Just nu är personalen sysselsatta med den flytt som är på gång till nya lokalen på Turbinvägen 10 i Motala.

I ett annat rum sitter Johannes Rajala. Han är ansvarig för sorteringen av böcker och skivor. Han har hjälp av Sofia Landberg och Linus Persson. Det här är deras första dag på jobbet.

– Det här känns som en trygg arbetsplats, alla är så glada och snälla, säger Sofia Landberg.

Några av de som arbetar på Hjärta till Hjärta i Motala har varit med sedan butiken öppnandes för tio år sedan. En av dem är Christer Carlsson.

– Jag är väl den som varit längst här av alla inventarierna. Jag trivs, och tänker hålla på ett par år till, säger snart 65-åriga Christer Carlsson innan han skyndar vidare för att prismärka utemöbler.

Hjärta till Hjärta har flera volontärer
som varit med sedan starten. Monica Berglund och Ingegerd Axelsson hjälper till några timmar varje vecka.

– Vi är här bland textilierna. Vi packar upp och prismärker gardiner, lakan och dukar. Vi gör något gott för de som inte har det så bra, det känns bra, säger Monica Berglund.

Mia KarlsvärdHjärta till hjärta har flera volontärer som varit med ända sedan butiken öppnades i Motala för tio år sedan. Foto: Mia Karlsvärd.– Det här känns som en trygg arbetsplats, säger Sofia Landberg ny på Hjärta till Hjärta, när hjälper Johannes Rajala, ansvarig för sorteringen av böcker och skivor. Foto: Mia Karlsvärd.


PÅ STARTSIDAN JUST NU