Klik venligst
MJÖLBY 2023-5-23 KL. 08:53

Säkerheten är i fokus på Väderstad

Av Sara Anderberg

VÄDERSTAD På företaget Väderstad AB, i Väderstad, är säkerhet nummer ett. Hälsa-och säkerhetsspecialisten Åsa Eklöv och huvudskyddsombudet Thomas Hellberg talar om en medvetenhet som ska genomsyra allt och så länge man kan minnas har man inte haft några allvarliga olyckor.

Säkerheten är i fokus på Väderstad
Montörerna Gabbie Pedersen, Lizette Moore och Marcus Nilsson. Foto: Mia Karlsvärd

Förr talade industrin nästan bara om fysisk arbetsmiljö och nästan bara om arbetsmiljön i fabriken. Det minns både Thomas Hellberg och Åsa Eklöv. I dag är frågan mera komplex och det handlar även om hur tjänstemännens fysiska arbetsmiljö ser ut men också om den psykosociala arbetsmiljön.

Hurdan är chefen, är det stressigt, förstår man sina mål och många andra frågor har blivit lika viktiga som att undvika att få en låda i huvudet eller något annat fysiskt.
–Det har tillkommit många mjuka värden också, säger Åsa Eklöv.

Och företaget har ögonen på sig, från kunder men också från arbetstagare som är medvetna om vilka krav man kan ställa. Det är en del i den konkurrens om arbetskraften som väldigt många företag deltar i.
Väderstad AB, som tillverkar jordbruksmaskiner, klarar sig bra. På företaget är medvetenheten om säkerheten hög och när frågan ställs om det har funnits svåra olyckor är det ingen som minns någon sådan. Däremot förekommer det att anställda klämmer sig eller på annat sätt skadas förhållandevis lindrigt.

Och med 1 400 personer på plats i Väderstad, varav cirka 750 i produktion, är det förstås svårt att helt undvika skador. Dessutom har företaget vuxit i dramatisk takt med cirka 100 nya tjänster per år under de senaste fem åren.
–Och vi har haft några som har varit hemma, sjukskrivna ett par dagar men inte mera allvarligt än så, redovisar Thomas Hellberg.

Allvarligare tillbud och allvarligare olyckor anmäls till Arbetsmiljöverket.
–Vi har haft ett par allvarligare tillbud senaste året. Att utreda sina händelser är ett sätt att kunna lära sig av det som skett, via Arbetsmiljöverket kan man även ta del av andras erfarenhet.
Skador eller sådant som kunde ha blivit skador rapporteras i många fall till Arbetsmiljöverket. Tanken är att man genom det ska kunna lära sig av det som skett men också utbyta erfarenheter med andra företag.

Vid en rundtur i fabriken möter vi bland annat montören Lizette Moore som hade oturen att skada ett finger ganska rejält.
–Men i dag är jag inte rädd. Jag gillar företags säkerhetsarbete, säger hon.

Åsa Eklöv och Thomas Hellberg jobbar ofta ihop när det gäller säkerhetsfrågor. Thomas har varit på företaget i sisådär 20 år medan Åsa närmar sig sitt ettårsjubileum. De tycker att samarbetet fungerar bra och brinner båda för arbetsmiljöfrågor.
–Det är väldigt stimulerande, säger Thomas Hellberg.

De följer en femårsplan för hälsa och säkerhet och tycker att det fungerar bra.
–Men sedan händer det saker också, säger Åsa Eklöv.

Det kan vara en oförutsedd händelse som skulle ha kunnat leda till en skada. Och då gäller det att gräva i orsakerna för att se vad som gick snett.
–Vi hade ett allvarligt tillbud nyligen som efter utredning ledde till en konstruktionsförändring, säger Åsa Eklöv.

Pandemin med Corona kom som en obehaglig överraskning för världen, Sverige och Väderstad AB. Då sattes säkerhetsarbetet på prov men det man gjorde fungerade.
–Och vi kunde hålla produktionen igång, säger Åsa Eklöv som ändå vet att det blev många sjukskrivningar eftersom ingen fick komma till jobbet ens med minsta snuva.

Efter pandemin har hemarbete blivit mera accepterat och mera vanligt och det har också blivit något som gör Väderstad AB till en mer attraktiv arbetsgivare.

När Åsa och Thomas talar framåt är det med fortsatt fokus på hälsa och säkerhet i ett förbyggande syfte, buller & vibrationer kan vara svårt att komma ifrån helt i en verkstadsindustri.
–Där gäller det att jobba på flera plan så som till exempel produktionsutrustning, personlig skyddsutrustning, rutiner för att förbättra arbetsmiljön och minska risken för skador hos våra medarbetare, säger Åsa Eklöv

Det går att göra saker bättre och bland annat jobbar företaget med att minska svetsrökens påverkan på anställda, i ett treårigt projekt har man jobbat fokuserat med detta och ser bra resultat vid kontrollmätning.
Många av de mera mjuka frågorna, hur man ska vara mot varandra och hur chef och medarbetare ska fungera ihop, hamnar mera på personalavdelningen. Men det är en fråga som även berör såväl Åsa Eklöv som Thomas Hellberg.
Och så den där svåra frågan att få varje medarbetare att förstå att skyddsutrustningen finns till för honom eller henne.
–Att man ska använda skydden för sin egen skull, säger Thomas Hellberg.

SARA ANDERBERG


Hälsa-och säkerhetsspecialisten Åsa Eklöv talar om säkerhetsarbetet på Väderstad AB. Foto: Mia KarlsvärdThomas Hellberg är huvudskyddsombud på Väderstad AB och mycket involverad i säkerhetsarbetet. Foto: Mia Karlsvärd


PÅ STARTSIDAN JUST NU