Klik venligst
MJÖLBY 2022-10-12 KL. 12:52

Otrygg brukare nattvandrade

Av Sara Anderberg

MJÖLBY En brukare på ett särskilt boende har, trots att vederbörande ska ha tillsyn, ha kunnat vara ute och vandra en hel natt utan att någon upptäckte det. Vederbörande uttrycker frustration över att inte få tillräckligt mycket aktiviteter, fel aktiviteter och att vederbörande har ångest över sin situation, vantrivs och känner otrygghet.
Personalen vet inte hur ofta brukaren har tagit sig ut och nattvandrat utan tillsyn av personal. Inte heller vet man om det finns risk att problem kan uppstå igen. Det framgår av den Lex Sarahanmälan som gjorts från Mjölby kommun.

Otrygg brukare nattvandrade
Missförhållanden på boenden för äldre eller personer som behöver särskilt stöd ska anmälas enligt lagen Lex Sarah. Foto: Mia Karlsvärd

Brukaren säger sig ha ångest över sin situation och när personalen bara har erbjudit aktiviteter i form av att baka och gå och handla är det inte alls vad brukaren har efterfrågat. Tvärtom vill brukaren bland annat spela bowling och minigolf och se på fotboll, se på trav och spela discogolf. Inget av detta har brukaren erbjudits. Brukaren har inte deltagit i gemensamma aktiviteter men personalen har inte agerat utifrån detta som ett problem utan bara låtit det ske.

Brukaren vantrivs och känner sig otrygg
i boendet och det har, enligt vederbörande hänt flera gånger att brukaren har gått på nattvandring utomhus. Vid ett tillfälle var brukaren ute och vandrade en hel natt, uppenbarligen direkt utanför boendet. Nattpatrullen som kom på besök flera gånger under natten märkte inte att brukaren vistades utomhus. Inte heller saknades brukaren inomhus.

Brukaren skulle kunna ha utsatts för fara under sina obevakade vandringar utanför boendet. Det har dock inte hänt något som gjort att brukaren kommit till skada.
Personalen ska som sagt inte ha känt till dessa nattvandringar och vet inte heller om man har en organisation som ska förhindra att det händer igen.
Många chefsbyten, ouppmärksam personal, dålig planering och dålig rapportering mellan olika personalskift och personalgrupper uppges vara orsaken.

I Lex Sarahanmälan skriver man att man ska sträva efter att ge brukaren bättre sysselsättning i form av aktiviteter som hen gillar. Det skrivs också att nattpatrullen måste lära känna brukaren.
Boendet i sig kan vara en del av problemet då det kan uppfattas som en tillfällig lösning.

SARA ANDERBERG


PÅ STARTSIDAN JUST NU