Klik venligst
MJÖLBY 2021-3-23 KL. 22:00

Jehovas vittnen efter statliga stödet: ”Vi är lika ofullständiga som alla andra”

Av Anton Rimstedt

MJÖLBY/ÖDESHÖG. I år är första gången som Jehovas vittnen får ta del av statsbidrag som stöd till trossamfund, efter beslut av Sveriges regering 2019. Många har en bestämd uppfattning om rörelsen, oavsett om man gillar eller ogillar deras budskap. Östgötatidningen har gjort ett digitalt besök hos Stefan Nilsson, som är ordförande för Jehovas vittnens Mjölbyförsamling, för att prata statsbidrag, missuppfattningar och tro.

Jehovas vittnen efter statliga stödet: ”Vi är lika ofullständiga som alla andra”
Så här ser Stefan Nilssons engagemang för Jehovas vittnen ut nuförtiden. Allt inom rörelsen sköts digitalt sedan ett år tillbaka. Foto: Privat.

Det är söndag eftermiddag och vi får, via videolänk, följa med hem till Stefan Nilsson. Han ska alldeles strax slå sig ned och ta del av den globala föreläsningen ”Har du hittat ’en mycket värdefull pärla’?”. I Mjölby är det Arne Johansson som förmedlar budskapet från sitt hem.

– All vår mötesverksamhet i hela världen har gått över till Zoom. Zoom vet inga nationsgränser eller geografiska avstånd, så på så sätt är det ju bra, säger Stefan Nilsson.

Östgötatidningen fick digitalt följa med Stefan Nilsson när han hemifrån tog del av föreläsningen, den upplevelsen kan man läsa om i en webbexklusiv artikel på ostgotatidningen.se.

Klockan börjar närma sig 16, vilket betyder att föreläsningen alldeles strax drar igång. Då är det full koncentration som gäller för Stefan. Men vi backar bandet lite. I höstas publicerade Östgötatidningen en rad reportage om det religiösa livet i närområdet, till exempel pratade vi med fängesleprästen på Skänningeanstalten och pastorn i församlingen Ordet i Ödeshög. Då, precis som nu, vill vi bidra till en ökad förståelse för hur olika människor och trossamfund tänker kring religiösa frågor i vårt område. När jag presenterar den avsikten för Stefan från Jehovas vittnens församling i Mjölby är han med på vilket tåg jag vill sätta honom, och de andra vi har intervjuat, på.
– Det är bara genom att resonera med andra som man kan lära sig något, svarar han spontant.

Jehovas vittnen har under många år nekats statsbidrag som andra etablerade trossamfund har fått. Anledningarna har främst varit Jehovas vittnens ovilja att delta i det demokratiska samhället och deras motstånd mot blodtransfusioner. Men 2019 kom ett genombrott för rörelsen när regeringen beviljade stöd till trossamfund också till Jehovas vittnen och i år får rörelsen ta del av statsbidraget.

– Som svensk i ett land med religionsfrihet så tycker ju jag att det är fantastiskt att regeringen godkänner mitt trossamfund på det här sättet. Men eftersom vi själva är politiskt neutrala så är det inte vårt huvudsakliga mål att bli accepterade så, utan det är att befästa, och ha, en stark tro, säger Stefan Nilsson.

Jehovas vittnens Mjölbyförsamling består av ungefär 90 medlemmar, där Ödeshögsmedlemmarna för ett antal år sedan upptogs i Mjölbyförsamlingen som en följd av att församlingen i Ödeshög blev för liten för att stå på egna ben. Jehovas vittnen har också verksamhet i Motala, den församlingen är något mindre än den i Mjölby.

I rollen som journalist har jag kommit i kontakt med många olika frikyrkliga församlingar i både Östergötland och Småland, då uttrycks det ofta en samhörighet över församlingsgränserna. Att det finns en gemensam förståelse för varandra som kristna trossamfund och att man, trots olikheter, delar den kristna tron. Men i nästan samtliga fall vill man ta avstånd från just Jehovas vittnen och markera att de inte tillhör den här gemenskapen och att de inte delar dessa kärnvärderingar.

– Vi tror att Jesus är en individ separat från gud, vi tror alltså inte på treenigheten. Vi tror inte på en odödlig själ. Vi tror inte på att man antingen kommer till himlen eller helvetet. Vi ser tydligt vad bibeln lär i de här frågorna och vi tror att det inte finns två sanningar, och då blir det konkret att vi inte kan dela en tro med någon som inte accepterar det bibeln lär, säger Stefan.

– Om vi då säger att det andra samfund predikar inte är sant, det är klart att det skapar motsättning.

Skulle du säga att du är bokstavstroende, att du tror på allt som står i bibeln, utifrån dina tolkningar då?

– Ja. Däremot så skulle jag inte säga att jag är kreationist. När det står att gud skapade himmel och jord på sex dagar så tror jag inte att bibelskribenten skrev det utifrån 24-timmarsperioder. Ordet ”dag” där är hämtat från ett hebreiskt ord som också kan betyda tidsperiod. Jorden genomgår ju en process där 24-timmarsdagen uppstår i den processen och då kan det ju inte handla om 24 timmar.

Så de tidsperioder som vetenskapen har kommit fram till behöver inte vara en motsägelse till det som står i bibeln, det är det du säger?

– Exakt. Men jag är helt övertygad om att alla arter skapades av en intelligens, inte genom att de utvecklades från varandra på det sättet som det beskrivs.

Så du tror inte på evolutionsteorin som Darwin beskrev den?

– Nej. Naturen i sig äger inte den intelligens som krävs för att skapa liv.

Jag fortsätter med att fråga Stefan vad de vanligaste missuppfattningarna om Jehovas vittnen är.

– Jaa... Som svensk så pratar man ogärna politik, vilken lön man har och om sin tro. Det är saker som är känsliga för en svensk. När någon då kommer och hälsar på och för det här på tal så kan det uppfattas som att vi antingen kritiserar eller ifrågasätter någon annan. Men vårt mål är inte att göra det. Vi vill av uppriktigt intresse för våra medmänniskor dela med oss av vår tro.



PÅ STARTSIDAN JUST NU

Rovdjursföreningen i Östergötland vill sprida kunskap - därför behövs våra rovdjur
ÖSTERGÖTLAND 2021-6-10 KL. 23:51

Rovdjursföreningen i Östergötland vill sprida kunskap - därför behövs våra rovdjur

"Vi behöver alla delar av naturen för att lösa vår egen existens".

De ska gå 100 000 steg på en dag
ÖSTERGÖTLAND 2021-6-9 KL. 15:51

De ska gå 100 000 steg på en dag

Tilde och Jennifer förbereder sig för utmaning på Öland

Stolta och överraskade pristagare av Årets företagare
MJÖLBY 2021-6-9 KL. 09:02

Stolta och överraskade pristagare av Årets företagare

Se bilder från prisutdelningen här på sajten.

Så tänker Wettergren om Sveriges motståndare
ÖDESHÖG 2021-6-8 KL. 08:04

Så tänker Wettergren om Sveriges motståndare

"Allt kommer handla om vilka som lyckas att få ut max av både spelare och ledare".

Fler nyheter