Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
MJÖLBY 2022-10-12 KL. 12:54

Inte läst men tar det på stort allvar

Av Sara Anderberg

MJÖLBY Aniko Persson är tillförordnad verksamhetschef för LSS i Mjölby. Hon säger att hon inte har läst de båda aktuella Lex Sarahanmälningarna men vill ta dem på största allvar.

Aniko Persson uttalar sig om de båda Lex Sarahanmälningar som har gjorts från Mjölby kommuns LSS-verksamhet, gällande ett och samma boende. Där konstateras bristande chefsnärvaro och bristande kompetens bland personalen. Brukarna ska ha blivit drabbade på olika sätt och rent av ha utsatts för fara.
–Vi behöver titta på det som har hänt och se hur det kan bli bra för brukarna, säger Aniko Persson.

Hur en person kan ha varit ute och vandrat en hel natt och hur en annan kan ha levt i smuts och missat sin dagliga skolgång har hon ännu inte utrett. Inte heller hur båda brukarna känner sig understimulerade och inte har vettiga aktiviteter att ägna sig åt, är något som ansvariga har tagit tag i.

Av anmälningarna framgår att bristerna är kända och att det framför allt är en fråga som ligger på chefsnivå, med bristande närvaro av ansvarig och där personalen inte har tillförsäkrats ha tillräcklig kompetens.
–Både chefer och medarbetare behöver bli delaktiga och vi måste ta det här på stort allvar, säger Aniko Persson.
–Det är bra att det uppmärksammas, säger Aniko Persson som planerar att läsa de båda anmälningarna.

SARA ANDERBERGPÅ STARTSIDAN JUST NU