Klik venligst
MJÖLBY 2021-5-20 KL. 23:15

Historieforskaren från Mjölby skriver böcker om östgötskt vardagsliv

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Hon har tilldelats Stora historiepriset och skrivit böcker om östgötarnas vardagsliv på 1600-talet. Annika Sandén, född och uppvuxen i Mjölby, är författare, docent i historia och ständigt aktuell med inaktuella alster.

Historieforskaren från Mjölby skriver böcker om östgötskt vardagsliv
Annika Sandén. Foto: Privat.

– Jag har varit fascinerat av historia ända sen jag var liten. Varför tycker jag är lite svårt att förklara. Men forskningen argumenterar ju bra för nyttan med att känna till sin historia, men mitt eget intresse vet jag inte, jag tycker det bara är så intressant med hur människor levde under andra tider, säger Annika Sandén och fortsätter:

– Men när jag började plugga historia på universitetet så tyckte jag egentligen inte att det var så jättekul. Det var så mycket kungar, krig och politisk historia. Jag är mer fascinerad av ”vanliga” människor och hur de levde och hade det. Vilka hade vi varit om vi hade levt då?

– Sen kom jag ganska tidigt in på att skriva en uppsats om brott och straff. Det är ju egentligen inte något som hör till vardagslivet, men man får veta så mycket genom de här brottsprotokollen. Det var på den vägen jag började jobba med vardagsliv och levnadsförhållanden under 1600-talet. Det blev Vadstena rådstugerättsprotokoll som jag började skriva utifrån och sen har det vuxit ut till ”mitt område”.

Lokala östgötska källor har varit till stor hjälp för Annika Sandén i forskningen kring hur vanligt folk hade det på 1600-talet och en hel del av det som hon har skrivit har också handlat om Vadstena och Linköping.

– Genom de här protokollen fick man verkligen syn på de här människorna som levde där i Vadstena. Det var nog det som verkligen väckte mitt intresse på universitetet för historia. Sen var jag fast. Jag har också skrivit om Linköpings 1600-talshistoria och nu på sistone har jag skrivit om bödlar i Sverige under samma tid. Och det sista jag har skrivit på handlar om lekar, fester och roligheter på 1600-talet.

Sandén utkom 2020 med boken ”Fröjdelekar. Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid”. Boken är den sista delen i en trilogi om levnadsförhållanden hos allmogen i Sverige under 1600-talet. Den första delen är ”Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600”, som utkom 2014. 2016 kom boken ”Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal”.

– Jag vill ta reda på hur folk levde. Hur såg det ut ute i byarna? Vad tänkte man på? Vad trodde man på?

Det ska Annika Sandén också få berätta mer om i nästa veckas tidning, där det kommer en artikel om hur det var att leva i västra Östergötland på 1600-talet.

Mjölbydottern, Linköpingsbo sedan flera år tillbaka, har under en stor del av sitt yrkesliv varit helt knuten till den akademiska världen, men numera har Annika Sandén båda benen i bokbranschen.

– Det rullade länge på med forskning och doktorerande. Det är först nu som jag inte är knuten till akademien längre. Nu är jag författare på halvtid och andra halvan är jag redaktör på ett bokförlag. Sen är jag faktiskt också handledare till två doktorander på Stockholms universitet.

Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU