Klik venligst
MJÖLBY 2023-9-19 KL. 06:00

Grisbonde oroad över smittan

Av Sara Anderberg

VÄDERSTAD Med 900 suggor, en produktion på 25 000 grisar per år, är Joachim Berglert minst sagt oroad över upptäckten av afrikans svinpest i Fagerstadtrakten. Granne med hans gård går hundratals vildsvin.

Grisbonde oroad över smittan
Det blir stor ekonomisk förlust men också stort lidande för djuren, om den afrikanska svinpesten slår till. Joachim Berlglert är oroad. Foto: Sara Anderberg

Joachim Berglert driver Haddestad storgård, strax söder om Väderstad. Gården ligger på slätten men granne med den skog som till slut bildar småländska storskogen. I skogen finns mängder av vildsvin och de är intresserade av suggorna på hans gård.
–Det är klart att det är oroande, säger han som kommentar till upptäckten av afrikansk svinpest.

Ingen tamgrisbesättning är drabbad och i Fagerstadtrakten finns bara små gårdar som skulle vara lättare att begränsa.
–Att slå en slags järnring kring dem skulle vara möjligt, menar Joachim Berglert.

Han är övertygad om att Sverige ska lösa krisen på bästa sätt och menar att mycket kunskap finns att hämta från andra länder som redan har drabbats.

Men visst är han ändå orolig. Han har 900 suggor i sin besättning. Alla dessa, plus alla kultingar, riskerar att bli mycket sjuka.
–Och nu kommer förstås tankarna om stängsel, säger han.

Hela området lider av den stora vildsvinsstammen. I närheten har Östad golfklubb sedan flera år sett sig tvingade att sätta elstängsel runt golfbanan för att inte få marken förstörd av vildsvin.

Förutom att djuren kan
utsättas för lidande om smittan kommer in i besättningen skulle lantbruket dessutom drabbas mycket hårt ekonomiskt.
Redan nu, när flera länder har beslutat att strypa importen av kött från Sverige, kan det bli kännbart.
–Vi exporterar inte rent kött men en hel del biprodukter. Det är klart att slaktkalkylen kan bli påverkad, säger Joachim Berglert.

Sedan länge finns regler om hur man ska förhålla sig för att undvika smittor mellan gårdar. Bland annat ska stövlar och kläder bytas innan man går in eller ut ur ett svinstall.
–Det är sådant vi redan gör men det kommer säkert fler regler som vi ska förhålla oss till.

Joachim Berglert är positiv till sådana regler. Han hoppas också att man kan göra något för att hålla vildsvinsstammen nere i närområdet.
–Men det är svårt. Djuren är smarta så vi lyckas skjuta allt färre för varje år.
Han beräknar att det finns cirka 250vildsvin i närområdet, djur som är intresserade av alla de grisar som finns på Haddestad.
–Hoppas vid gud att det här begränsas.

SARA ANDERBERGPÅ STARTSIDAN JUST NU