Klik venligst
MJÖLBY 2022-11-29 KL. 06:00

En vision om kommunens framtid

Av Sara Anderberg

MJÖLBY Det handlar om tillväxt, jämlikhet och en bra livsmiljö i den vision Mjölby kommun skissar för de kommande dryga 20 åren. För att ta ner den till en mer greppbar nivå tog vi med kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Burenby (S) på en resa runt i kommunen.

En vision om kommunens framtid
För att ta mer greppbar förstå kommunens "Vision 2045" tog vi med kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Burenby (S) på en resa runt i kommunen. Foto: Mia Karlsvärd

Tack vare samarbetet i det så kallade Handslaget fortsätter Cecilia Burenby att vara kommunstyrelsens ordförande under den kommande mandatperioden. Därför blir det också hon som får visa hur hon och andra i maktposition vill att kommunen ska utvecklas under de kommande decennierna. Vision 2045 kallas framtidsplanen.
–Fast det är ju inte vi politiker som har tagit fram den. Det har skett i samråd med många flera, säger hon.

Vi startar vår rundtur i Skänninge och där blir det naturligt att stanna på Lilla Vallgatan, vid den så kallade Konsumtomten. Där är tomten inringad av höga stängsel och numera finns inte ett spår av den butiksverksamhet som funnit där i sisådär 50 år.

Här ska det bli hyresrätter.
–De första på jag vet inte hur länge i Skänninge, säger Cecilia Burenby.
Hon talar om vikten av att satsa på riktigt i Skänninge, och för den delen i alla orterna i kommunen.
–Den största skillnaden jämfört med vår tidigare vision är att vi faktiskt har fokus på hela kommunen. Det tycker jag är jätteroligt.
–Vi utgår från varje orts unik karaktär. Det är till och med extra roligt, säger Cecilia Burenby.

Konsumtomten är platt och tråkig men där ska det bli hyresrätter på höjden. Fyra våningar. Det är en av de stora investeringarna i Skänninge. Dessutom säljs tomter på Hattorp och inom en inte alltför avlägsen framtid också tomter vid Vattenverkstan på vägen mot Fållinge.
Det blir tomter som får utsikt över Trojenborgsskolan. Där ska något ske även om Cecilia Burenby inte vill avslöja vad. Inte än. Det är allmänt känt att skolan är i behov av en ansiktslyftning så något i den riktningen skulle väl vara en inte allt för vild gissning.

Vi åker vidare mot Väderstad, en ort som kommunen ser har stor potential med tanke på de mängder av besökare som kommer dit varje år. Här planeras ett Upplevelsecenter för mat, en gigantisk satsning på mat som man hoppas ska locka mer än 300 000 personer om året.
Det är ganska avlägset fortfarande men desto närmare i tid ligger rivningen av silon och den omdaning av området runt omkring för att värna om Väderstad som ett fortsatt attraktivt besöksmål.

Via E4:an tar vi oss till Mantorp, där invånarantalet ökar stadigt. Där planeras ett helt nytt centrum söder om järnvägen för att tillgodose invånarnas behov av service och för att göra orten levande.
–Här, visar Cecilia Burenby och slår ut med handen mot den åker som ligger mellan ett av de nyare villaområdena och järnvägen.

Det skulle knyta samman båda sidor av järnvägen eftersom det gamla centrumområdet fortfarande finns och ligger norr om spåren.
Vi susar vidare mot Mjölby och besöker området Carlslund. Cecilia Burenby ser stora utvecklingsmöjligheter och tror att de som ska bo där i framtiden kan trivas.
–Jag tror att det kommer kännas närmare centrum, säger hon och beskriver hur hela området ska kopplas samman med centrum mera direkt när kommunen utvecklar området väster om ridskolan.
I takt med tiden ska man satsa på en helt ny skola, i direkt anslutning till skogen, i Bockarp. Närheten till naturen ska främjas.
I Mjölby ska stationsområdet förändras och knytas samman med centrum och med den del av centrum som tros bli framtidens område, närmare Svartåstrand och torget.

Överallt behövs det bostäder och kommunen ska lösa uppgiften för att skapa trivsamma områden för hem samtidigt som till exempel åkermark inte ska förstöras i onödan.
Planerna är omfattande och många och alla är inte nämnda här. De ska, om kommunen får rätt, leda till mycket mer än bara bättre bebyggelse. Om det blir så återstår att se men Cecilia Burenby är övertygad.
–För framtidstro och för tilltro till människan.

SARA ANDERBERG


Från Skänninge åker vi vidare mot Väderstad, en ort som kommunen ser har stor potential. Foto: Mia KarlsvärdSnart ska silon rivas, Det är en del av den förändringen och utvecklingen som ska ske i och omkring Väderstad. Foto: Mia Karlsvärd


PÅ STARTSIDAN JUST NU