Klik venligst
MJÖLBY 2022-10-12 KL. 12:53

Brukare får inte den hjälp som behövs

Av Sara Anderberg

MJÖLBY Bristande organisation och bristande kunskap hos personalen har gjort att en brukare på ett särskilt boende i Mjölby kommun har fått för lite och fel hjälp. Brukaren ska leva i smuts, själv vara smutsig och blir ofta frånvarande från sin undervisning. Skolan har gjort en oroasanmälan och nu anmäler kommunen även fallet enligt Lex Sarah.
Ärendet handlar om en brukare på ett särskilt boende i Mjölby. Brukaren har själv uttryckt frustration över att få för lite hjälp och lärare har gjort orosanmälan över att det inte fungerar som det ska.

Brukaren ska ha stor frånvaro från skolan. Där upplever man att brukaren har dålig hygien och att kläderna är otvättade. Skolan har gjort en orosanmälan. Vidare undersökningar visar att brukarens boende inte är städat och att det luktar illa. Nu anmäls förhållandena enligt Lex Sarah.

Brukaren ska ha fått dåligt med hjälp att se till att sköta sin hygien, att tvätta kläder, att hålla sin lägenhet ren och det framkommer också att personalen inte har gett vederbörande hjälp med olika aktiviteter.
Brukaren har själv klagat över att det inte finns tillräckligt mycket att göra och vill gärna ha fler aktiviteter. Personalen har beskrivit hur man har tagit med sig brukaren och handlat någon gång men i anmälan konstateras att det inte har varit tillräckligt. Någon plan för ökade aktiviteter har inte funnits.

Brukaren har haft frånvaro från skolan och har haft problem at ta sig upp ur sängen på morgonen. Brukaren behöver påminnas men inte tjatas på men det har inte fungerat. I möte med personalen framkommer det att man har diskuterat problemet men inte kommit fram till något bra arbetssätt för att få brukaren att komma till skolan. Personalen ska inte heller ha tagit kontakt med skolan. På boendet bor brukare närmare skolan än han gjorde tidigare och det borde ha underlättat hans möjligheter att komma till skolan. Så har det dock inte blivit.

Av anmälan framkommer
att personalen inte har kunskap om vilken hjälp en person med brukarens funktionsnedsättning behöver. Det framkommer också att man bara haft tillfällig chef på plats.
Det framgår att det finns risk att problemet kvarstår och att personalen måste ta ett större ansvar och planera bättre.
Kommunen skriver i Lex Sarahanmälan att brukaren inte har tillförsäkrats de goda levnadsvillkor han har rätt till.

SARA ANDERBERGPÅ STARTSIDAN JUST NU