Klik venligst
MOTALA 2023-6-27 KL. 07:00

”Måste det hända en olycka innan något görs”

Av Mia Karlsvärd

BORENSBERG Bygderådet Framtid Borensberg anser att det är bedrövligt och oansvarigt av kommunen och Trafikverket att inte lösa trafiksituationen i Borensberg i samband med underhållet av bron men också i ett framtidsperspektiv. De föreslår att Motala kommun och Trafikverket hörsammar föreningens 13 år gamla förslag att bygga en gång- och cykelbro.

”Måste det hända en olycka innan något görs”
– Borensberg växer så det knakar och det innebär att det är ännu fler barn och vuxna som ska ta sig över bron framöver, säger Kjell Karlsson och Yngve Folkesson, Framtid Borensberg. Foto: Mia Karlsvärd

– Vi har jobbat med en lösning sedan 2010. Vi tycker att det är bedrövligt att inget händer. Måste det hända en olycka innan något görs. För barnens skull borde Motala kommun göra något åt trafiksäkerheten nu, det är oansvarigt av kommunen att inte göra något, säger Yngve Folkesson, ordförande Framtid Borensberg.

Sedan några veckor tillbaka pågår underhåll av Strömbron i Borensberg. Det gör att frågan återigen väcks om trafiksituationen i Borensberg kring Motala ström och Göta kanal av Framtid Borensberg.

– Det är positivt att de gör något åt bron. För 30 år sedan sa man att man måste göra något åt trafiksituationen över broarna, man pratade bland annat om att sätta upp trafikljus. Det ser vi ju nu att det inte fungerar, säger Yngve Folkesson.

Bygderådet Framtid Borensberg är en ideell förening vars målsättning är att bevaka och främja borensbergsbornas intressen gentemot Kommun, Regionala- och Statliga myndigheter och att verka för utveckling av orten.

– Trafiksituationen just nu är en katastrof. Att dra i gång ett sådant här projekt under sommaren, när barn ska bada i Boren vid Strandbaden och ta sig över bron mellan koner och bilar. Det är inte lätt att låta sina barn cykla eller gå över bron, varken nu under renoveringsarbetet eller i vanliga fall, säger Kjell Karlsson, Framtid Borensberg.

Ibland tar det över 20 minuter utan att trafikljuset växlat om till grönt. De har och sett hur detta påverkat en del bilister.

– Väntan har gjort att bilister lämnat kön och då skapat oreda i trafiken med risk för gående och cyklister. En del har även kört mot rött när inte trafikljusen växlat om till grön. När det är broöppning blir det ännu längre köer. Det går heller inte att öppna bron för båtarna eftersom bilarna köar på kanalbron.

Framtid Borensberg har sett problemet med trafiken över broarna under en längre tid. I över 13 år har föreningen försökt få Motala kommun och Trafikverket att lösa trafikkaoset över Strömbron i Borensberg.

–Borensberg växer så det knakar och det innebär att det är ännu fler barn och vuxna som ska ta sig över bron framöver, säger Kjell Karlsson.

– Sedan måste vi räkna med att bron är gammal. När bron byggdes var det häst och vagn som gällde. Nu är det ibland lastbilar med 60 ton lass som åker här, säger han och pekar mot Strömbron.

– Ska man verkligen tillåta tung trafik genom samhället och över bron, det går ju att åka runt, exempelvis från Tjällmovägen, väg 211 och därefter ut på väg 34, säger Kjell Karlsson.

Gångbroförespråkarna menar att problemet är att vägvisning via GPS dessvärre vägleder att man ska åka genom Borensberg och över Strömbron.
– Det borde Trafikverket ta tag i.

Hur skulle ni vilja öka tryggheten för trafikanter?

– Vi skulle vilja se att man lade en gång- och cykelbro parallellt med Strömbron och klaffbron över kanalen. Det har vi förslagit Motala kommun länge och i flera omgångar, berättar Yngve Folkesson.

Bygderådet Framtid Borensberg planerar nu att återigen sammankalla till möte och bjuda in berörda parter, Trafikverket, Motala kommun och Riksantikvarieämbetet.

MIA KARLSVÄRD– För barnens skull borde Motala kommun göra något åt trafiksäkerheten, det är oansvarigt av kommunen att inte göra något, säger Yngve Folkesson, ordförande Framtid Borensberg. Foto: Mia KarlsvärdFramtid Borensberg föreslår en gång- och cykelbro längs med andra sidan av Strömbron för att öka tryggheten för trafikanterna. Yngve Folkesson och Kjell Karlsson, Framtid Borensberg. Foto: Mia Karlsvärd


PÅ STARTSIDAN JUST NU