Klik venligst
MJÖLBY 2021-6-24 KL. 07:26

Kommunernas gemensamma miljönämnd i praktiken – halverar avgift för att stötta näringslivet

Av Anton Rimstedt

MJÖLBY/BOXHOLM/ÖDESHÖG. Förslaget kom först från kommunernas gemensamma miljönämnd. Nu har Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommun tagit beslut att halvera tillsynsavgiften för att stötta näringslivet. Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby, berättar för Östgötatidningen om beslutet, men också om fördelarna med gemensamma nämnder med andra kommuner.

Kommunernas gemensamma miljönämnd i praktiken – halverar avgift för att stötta näringslivet
Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby. Foto: Arkiv.

I förra veckan presenterades stödåtgärden via ett pressmeddelande från Mjölby kommun. Avgiften som berörs är den årliga tillsynsavgiften som regleras enligt miljöbalken. Förändringen gäller för år 2021.

Den sänkta avgiften påverkar företag som har tillsyn av hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet. Det kan handla om verksamheter som bad, fotvårdssalonger, tatuerare, lantbruk, bensinstationer och olika industrier. Omkring 300 företag i de tre kommunerna berörs, enligt pressmeddelandet.

– Just den här branschen har haft det jättetufft, så jag tror att allting man kan göra kommer att vara en hjälp. Kan vi göra någonting för de här företagen så ska vi göra det, tycker jag, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Östgötatidningen hart tidigare skrivit om Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuners gemensamma miljönämnd, då med fokus på nödvändigheten i att småkommunerna Boxholm och Ödeshög samverkar i en gemensam miljönämnd för att tillsammans kunna klara av förändrade statliga krav på miljölagstiftningen. Det är alltså den gemensamma miljönämnden som först kom med förslaget om halverad tillsynsavgift för att stötta den del av näringslivet som har haft det tuffast under pandemin.

Mjölby kommun tar den största ekonomiska ”smällen” kopplat till de uteblivna intäkterna till miljönämnden. Kommunerna behvöver gå in med tilläggsanslag och den största delen, 713 000 kronor, finansieras av Mjölby kommun. Boxholms kommun och Ödeshögs kommun går in med 145 000, respektive 142 000 kronor. Enligt Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby, är detta helt proportionerligt med storleken på kommunerna och skillnaden är ingen konstighet.

– Ja, och också utifrån de företagen som finns. Vi är den klart största kommunen, men det finns också klart flest företag inom den branschen här. Vi tar ingen annans kostnad, utan den är lagt så som den ska vara fördelad, säger Cecilia Burenby.

Fördelen för de mindre kommunerna med gemensamma nämnder och den typen av samverkan mellan kommuner som i det här beslutet syns även i praktiken är alltså sedan tidigare dokumenterad. Det är svårt för en mindre kommun att klara sig, både kompetensmässigt och ekonomiskt, utan samverkan med större grannkommuner. Men hur är det då för den större kommunen, i det här fallet Mjölby?

– Fördelen för oss är ändå att vi får ett större underlag att skapa en robust organisation. Vi får lättare att rekrytera och vi får också flera olika personer med olika kompenser, säger Cecilia Burenby och lägger till:
– Dessutom tror vi även att det kan locka att få vara i flera kommuner och arbeta. Det är en win-win-situation även för oss.

Det är aldrig situationer där ni som större kommun får ”bära” de mindre kommunerna?

– Nej, nej. Och i det här fallet så hade vi kunnat göra det här för oss själva om inte de andra kommunerna hade varit med på det. Och då hade förslaget sett likadant ut för vår kommun. Men nu är det ju kul att vi alla gör den här satsningen tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

För er finns det alltså bara fördelar med att samarbeta med mindre kommuner?

– Ja. Men man måste ändå se från fall till fall varje gång. Det kan vara i vissa lägen där vi har ganska skilda organisationer och det skulle vara ett jättestort arbete att komma ihop, men där vi går fram tillsammans ser vi att det alltid ska vara en win-win-situation för båda kommunerna, säger Cecilia Burenby.


Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU